25 november 2015, om 21:23

Ledenvergadering

Alle leden van PvdA Montferland hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Aan de orde komen onder andere:

  • bestuurswisseling
  • jaarplan en begroting 2016