17 februari 2016, om 20:00, Plok, Dijksestraat 52, Didam | Plok, Dijksestraat 52, Didam

Ledenvergadering PvdA Montferland

1. Opening en vaststelling agenda mededelingen
2 Vaststelling verslag vergadering 25 november 2015.
2. Financieel verslag 2014 en 2015 en verslag kas commissie, decharge en nieuwe kascommissie.
3. Bezoeken leden
4. Activiteiten 2016 ( zie bijlage )
5. Ombudswerk Sandra en Jan
6. Fractie ontwikkelingen;
o.a. Vluchtelingen, dorpshuizen, zwembaden etc.
7. College
o..a Zorg , motie CDA oudheid etc.
8. Rondvraag
9. Sluiting