Ledenvergadering

Door Ton Vriezen op 20 december 2017, van 20:00 tot 21:30, Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25, 7038BX Zeddam | Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijkplein 25, 7038BX Zeddam

Aan de leden van de PvdA- Afdeling Montferland

 

Beste mensen,

We nodigen jullie  uit voor de  ledenvergadering woensdag  20 december 2017 aanvang 20.00 uur. Locatie  Dorpshuis Zeddam. Varwijkplein

 

AGENDA :

  1. Opening en vaststelling, agenda, mededelingen.
  1. Vergaderschema 2018 ( bijlage )
  2. Vaststelling verslag vergadering van 11 oktober 2017 ( bijlage )
  3. Campagne Gr 21 maart 2018 ( bijlage)
  4. Begroting 2018 toelichting penningmeester.
  5. Werkplan 2018 ( bijlage )
  6. Concept verkiezing programma , reeds verzonden. Vaststelling, na behandeling amendementen. Toelichting voorzitter ophaal cie. en bestuur. Het concept-verkiezingsprogramma staat voor iedereen (leden en niet-leden) open voor reactie: Samen-PvdA montferlandversie28112017
  1. Concept kandidaten lijst. ( Bijlage ) vaststelling Toelichting kandidaatstelling cie. en bestuur.                                                          
  1. Rondvraag en sluiting.                                                                    

 

Graag zien we je op de ledenvergadering van woensdag  20 december  2017.

 

Hartelijke groet,

Bestuur van de PvdA Montferland,

 

Voorzitter                                                                                  Secretaris

Ton  Vriezen                                                                              René Westenberg

 

Ton Vriezen

Ton Vriezen

Ton Vriezen woont in Zeddam

Meer over Ton Vriezen