9 december 2013, Zaal Hendriks, Loil | Zaal Hendriks, Loil

Ledenvergadering

Beste PvdA-lid en gast,

 

We nodigen u uit voor de  ledenvergadering maandag 9 december a.s. in zaal Hendriks, Wehlseweg 32, 6942 DL Didam( Loil) T: 0316 211239. De vergadering begint om 20.00 uur.

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening en mededelingen                                                                              Carlo Damen

   

 2. Vaststellen agenda

   

 3. Verslag vorige ledenvergadering                                                                  ter vaststelling

 

 1. Bespreking concept verkiezingsprogramma en goedkeuring door de leden

  De Leden worden gevraagd op- en aanmerkingen te geven op het

  verkiezingsprogrammaconcept.                                               Ingrid Wolsing/Carlo Damen

   

   

 2. Bekendmaking kandidatenlijst voor de gemeentelijke verkiezingen en goedkeuring door de leden                                                                                                    Carlo Damen
 3. Verkiezingscampagnecommissie

        Tijdplan voor de verkiezingen / activiteiten    Sandra Braam/Carlo Damen/Felix van Moll

 

7.   Rondvraag

 

8.   Sluiting                                                                                                            Carlo Damen

 

Ook de begroting 2014 en het jaarplan 2014 zullen nog aan deze agenda worden toegevoegd. 

 

Graag zien we je op de ledenvergadering van woensdag 9 december a.s.

 

Extra aandacht vragen wij u voor onze website pvda montferland, onze facebookaccount PvdA Montferland en twitteraccount @pvdamontferland

Bezoekt u onze site en accounts en help ons de PvdA Montferland extra op de kaart te zetten.

 

Hartelijke groet,

 

Namens het bestuur van de PvdA Montferland,

 

Carlo Damen                                                                               Felix van Moll                        

Voorzitter PvdA Montferland                                                     Secretaris PvdA Montferland

Kruisstuk 4                                                                                  Zwarte kolkseweg 1

6942 EH Didam                                                                          7041 CL ‘s Heerenberg

                                                                                                     Tel: 0314 667003