Door Ingrid Wolsing op 16 maart 2014

Zorg om werk en het verschil tussen partijen

Ik was altijd in de veronderstelling dat er niet zoveel verschil is tussen de partijen die in de gemeenteraad van Montferland zitten. Een bewijs daarvoor is het stemgedrag de afgelopen vier jaar: zelfs de oppositie stemde overwegend voor de voorstellen die van het college van burgemeester en wethouders kwamen.

Na de eerste debatten werd dat ook bevestigd want iedereen vindt de leefbaarheid belangrijk, behoud van voorzieningen, ondersteunen mantelzorgers, carnavalswagenbouwers faciliteren, zo veel mogelijk inkopen bij Montferlandse ondernemers en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Maar nu, aan het eind van de verkiezingsstrijd heb ik moeten constateren dat er wel degelijk verschil is. Als het gaat om zorg en werk dan hoor ik niet zo veel van de andere partijen. Geen duidelijke visie op hoe we dit vanaf 2015 moeten gaan organiseren. Hoe gaan we voor de mensen die begeleiding nodig hebben zorgen. Hoe regelen we de jeugdzorg en wat doen we met de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Ja, er staat wel wat over in de verkiezingsprogramma’s, maar het heeft niet heel duidelijk de prioriteit. Een partij zegt er niets over en een komt niet verder dan dat ze zich zorgen maken en dat er geen extra geld bij mag.

Tijdens de debatten en de interviews hoor ik er ook weinig over. Alleen als er naar gevraagd wordt.

Als portefeuillehouder ‘zorg’ maak ik mij zorgen. Zo weinig betrokkenheid en visie bij één van de grootste wijzigingen in het gemeentelijk takenpakket. En het gaat al over ruim een half jaar in……

Ik hoop van ganser harte dat wij als PvdA gaan winnen de komende verkiezingen en dat ik weer vier jaar wethouder ‘zorg’ mag zijn. Zo niet, dan zie ik het somber in ………..

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing