Door op 29 juni 2014

Logo Groenteam voor WEDEO-medewerkers

Werknemers van Wedeo die gedetacheerd zijn bij de gemeente Montferland vinden dat de gemeente hen niet voor ‘’vol” aanziet.

Voorheen droegen de werknemers van Wedeo wel werkkleding met daarop het logo van de gemeente Montferland. Nu is het plan dat men straks werkkleding met het logo Wedeo daarop draagt terwijl men het zelfde werk doet als de werknemers in de groenvoorziening van onze gemeente.

Inmiddels hebben de vakbonden al aangegeven deze Wsw werknemers in hun wens te willen ondersteunen. Ook in de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek waar Wsw- ers zijn gedetacheerd wordt geen onderscheid in het logo van het dragen uniform tussen gedetacheerde Wedeo werknemers en eigen werknemers gemaakt.

Het zelfde werk in één en zelfde werkkleding, lijkt ons geen onredelijke vraag.

Als PvdA fractie vragen wij ons daarom af:

  1. Blijft het college bij haar standpunt?
  2. Of heeft het college inmiddels een oplossing gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden?

 

Antwoord college:

Na het advies van de Sociale Raad heeft het college nogmaals bekeken wat wenselijk is t.a.v. de logo’s op de werkkleding. Omdat het om een grote groep gedetacheerde medewerkers gaat, willen wij aan alle belangen recht doen. Daarom hebben wij besloten om een logo te gaan invoeren waarop staat “groenteam” in de kleurstelling (groen/blauw) van het Montferlandse logo.

Als PvdA kunnen wij ons vinden in deze tussenoplossing. Het gaat ons er om dat alle partijen hiermee tevreden zijn.