Door op 29 maart 2015

Nu is het moment voor herziening WMO-beleid

In de raadsvergadering  van 26 maart 2015 heb ik namens onze fractie een vraag gesteld over de huishoudelijke hulp. U kunt hier lezen wat ik daarover tijdens de raadsvergadering heb gezegd:

Inleiding

“Naar aanleiding van twee rechterlijke uitspraken over de huishoudelijke hulp is dit het moment voor herbezinning op het beleid. De PvdA wil mensen niet in de kou laten staan. Mensen die hulp nodig hebben, moeten dat krijgen. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat iemand de eerste drie uur hulp krijgt. Daar is de WMO voor bedoeld. De individuele omstandigheden van de inwoners zijn bepalend bij de vraag of iemand hulp nodig heeft. Een op de persoon toegespitst onderzoek moet dat uitwijzen. Wij vinden, dat wie hulp nodig heeft dat ook krijgt. Hiertegenover staat een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage. Mensen met een minimuminkomen krijgen de hulp gratis. Zij krijgen een korting van 100%.”

 De vraag die ik aan het college heb gesteld luidt als volgt:

“College, bent u het met ons eens dat dit het moment is voor herbezinning op het beleid en kunnen wij een voorstel hiervoor tegemoet zien?”

Het college deelt de mening van onze fractie dat het tijd is voor herbezinning. En dat is goed nieuws. Het voorstel komt in mei. De PvdA fractie zal de zaak kritisch blijven volgen. Want onze inwoners staan centraal!