Door Ingrid Wolsing op 3 november 2013

Aan de slag met bestrijding armoede

Al een tijdje ben ik van plan om met organisaties die zich bezig houden met armoedebestrijding in gesprek te gaan om te komen tot samenwerking en uitwisseling van ideeën.

Deze week is het er eindelijk van gekomen en daar was ook een goede aanleiding voor. Jetta Klijnsma (PvdA-staatssecretaris) heeft namelijk geld vrij gemaakt voor de bestrijding van armoede. Onze gemeente krijgt dit jaar 27.000 euro en vanaf volgend jaar structureel 100.000,-

Het overleg vond plaats in het nieuwe Albertusgebouw en op twee organisaties na, waren alle organisaties aanwezig: Stadsbank, Kledingbank, Voedselbank, Buitenlijn van Welcom, het Solidariteitsfonds, MEE, Stichting Leergeld, het CJG, Zorgnetwerk, klantmanagers van sociale zaken en drie vertegenwoordigers van de WMO-raad. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: kennismaken en komen tot een integraal armoedebeleid. Begonnen werd met een presentatie over het rapport: Kinderen in armoede in Nederland. Dat rapport laat zien dat momenteel 1 op de 9 kinderen (was 1 op de 10) in armoede opgroeien. Uit gesprekken met deze kinderen kwam ook naar voren dat veel kinderen zich zorgen maken, buikpijn en hoofdpijn hebben, dat er spanningen zijn in het gezin en dat ze op school gepest worden. Erg triest allemaal en het maakt weer duidelijk dat armoede een grote impact heeft op kinderen.

Alle aanwezigen herkenden dat er een toename is van mensen die gebruik maken van hun organisatie en dat de problemen ook heftiger zijn. Meestal is er niet alleen sprake van te weinig geld, maar is er nog veel meer aan de hand. Gelukkig bleek ook dat organisaties elkaar over het algemeen weten te vinden en op de hoogte zijn van wat er mogelijk is. Er waren veel ideeën om de extra middelen te besteden waarbij een onderscheid werd gemaakt in preventie en het ‘blussen van brandjes’. Ook was iedereen er over eens dat er gewerkt moet gaan worden met een pas voor extraatjes in plaats van de jaarlijkse eenmalige uitkering voor de minima. Ik ga snel aan de slag om de gemeenteraad een plan voor te leggen.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing