Als een dief in de nacht

Door Els Rutting op 6 oktober 2018

Als een dief in de nacht ……

In 2017 hebben Lokaal Belang Montferland, D66, VVD en het CDA besloten dat de gemeente met het geld dat ze ontvangt van het Rijk voor het sociale domein uit moet komen. Op zich is het een goede zaak om de hand op de knip te houden maar niet ten koste van alles en zeker niet van de meest kwetsbare burgers in onze gemeente. Ouderen en de jeugd hebben recht op voldoende en goede zorg. Lijst Groot Montferland en de PvdA zijn het daarom niet eens met de bezuinigingsvoorstellen voor 2019 en jaren erna die nu gedaan worden door het college. Zonder dat zij deze bezuinigingsvoorstellen voorgelegd hebben aan de mensen, verenigingen en stichtingen die het zal betreffen.

Als een dief in de nacht wil het college bij de behandeling van de begroting 2019 en de jaren erna deze bezuinigingsvoorstellen aan de orde stellen. Om er een paar te noemen voor 2019. De LOKO-bonnen voor de mantelzorgers zullen worden afgeschaft (zie video) en de collectieve aanvullende verzekering en de vergoeding voor het eigen risico voor 543 mensen in de bijstand worden geschrapt. In 2020 gaat het nog erger worden, de seniorenverenigingen zullen geen financiële ondersteuning meer ontvangen, het sociaal raadslieden werk en het schoolmaatschappelijk werk wordt afgeschaft, Welcom levert 150.000 in en de subsidie voor de jeugd bij de sportverenigingen zal gehalveerd worden. Als klap op de vuurpijl is het voorstel om de hulp in de huishouding met maar liefst een half miljoen te korten. Als een dief in de nacht, zonder inspraak en zonder mededogen met de meest kwetsbare burgers in onze gemeente bezuinigen het kan en mag niet waar wezen.

Ook de bezuiniging op het solidariteitsfonds vinden wij niet kunnen. Juist zo’n fonds die hulp biedt aan de meest kwetsbaren in onze samenleving verdient hulde, en geen bezuiniging! (zie  brief solidariteitsfonds Montferland (1) )

Ik maak me hier ernstig zorgen over en zal er alles aan doen om deze bezuinigingen te voorkomen.