Door op 11 november 2016

Begroting 2017: Een andere rol voor de gemeente

In de Begrotingsraad heb ik namens de fractie van PvdA Montferland de zogenaamde Algemene Beschouwingen uitgesproken als reactie op de Begroting 2017. De twee belangrijkste onderdelen uit het verhaal zijn wat ons betreft:

  • mensen moeten de zorg en ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben
  • betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving

Wil je de gehele visie van de fractie van PvdA Montferland op de begroting lezen? Dan kan via deze link: algemene-beschouwingen-2017-def

Samen met collega-fracties hebben we twee moties ingediend, waar wij het initiatief voor hebben genomen. Eén gaat over het verbeteren van de service voor het ophalen van groenafval via de zogenaamde ‘Green Bag’. Hiermee kun je tuinafval aanbieden, zonder daar je duobak wekenlang aan te moeten bieden met bijbehorende kosten. Vooral ideaal voor huishoudens die niet beschikken over auto met aanhanger. Hiermee zijn goede resultaten behaald in onder meer de gemeente Rheden.

De tweede gaat over de cursus ‘Politiek Actief’, waar we een mooie gelegenheid zien om mensen te interesseren en te bekwamen in het vak van raadslid. De motie over de Green Bag is aangenomen (alleen CDA was tegen); de motie over de cursus Politiek Actief is helaas niet aangenomen (CDA en LBM waren tegen). Beide moties kun je nalezen via moties begroting 2017