Door op 3 maart 2015

Breedband in buitengebied = basisvoorziening

In de raadsvergadering van 26 februari heb ik namens onze fractie de aanleg van breedband in het buitengebied van harte ondersteund. Breedband in het buitengebied is vinden wij, een kans die we met open armen moeten ontvangen. Internet is evenals gas, water en licht een van de belangrijkste basisvoorzieningen die in ieder huishouden tegenwoordig zou moeten voorkomen, zo ook in het buitengebied. De krimp wordt hier niet mee tegengegaan naar het is wel heel belangrijk voor een goede leefbaarheid van ons buitengebied. Niet alleen voor de ondernemers zoals de agrariërs maar ook voor bijvoorbeeld de schooljeugd die voor hun studie thuis niet meer zonder een goed en snelwerkend internet kunnen.

Niet onbelangrijk is verder dat dit allemaal nu kan voor een zachte prijs van €500, – voor de aanlegkosten. Als we hiermee zouden wachten dat betekent dit alleen maar dat er straks meer betaald moet worden. Naast deze 500 euro komen er uiteraard de kosten van internet, tv en telefoon pakket bij. Maar dat is een persoonlijke keuze

Minima kunnen de eventuele kosten van aanleg uit de bijzondere bijstand vergoed krijgen.

In de commissie Ruimte en financiën hebben we al aan de wethouder gevraagd of minima die de aanlegkosten van het internet in het buitengebied niet kunnen betalen, die kosten vergoed kunnen krijgen? Uit de recent toegezonden memo blijkt dat als men de aanlegkosten niet kan betalen men  dit via de bijzondere bijstand terug kan krijgen (mits men aan de voorwaarden voldoet ). Het college zal hiervoor de regels van de bijzondere bijstand aanpassen. Onze fractie is met deze maatregel uiteraard blij.

Rest ons alleen nog te zeggen: “graag zo spoedig mogelijk de schop in de grond…”