Door André Menting op 4 februari 2015

Breedband onmisbaar in buitengebied

Op 3 februari was er een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Financiën. Op de agenda stond het raadsvoorstel over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Ik heb daarin een aantal vragen gesteld om duidelijk te krijgen welke gebieden voor glasvezel in aanmerking komen, hoe de gemeente het aantal deelnemers zo groot mogelijk maakt en, niet onbelangrijk, of het aansluiten ook voor mensen met een kleine beurs aantrekkelijk wordt.

Het antwoord van wethouder Gerritsen op de eerste twee vragen was helder: vanwege staatssteunregels mogen alleen adressen deelnemen waar nu geen glasvezel op coax (UPC) ligt. Dat vind ik erg jammer voor de mensen die nu geen glasvezel hebben, maar wel een slecht werkende UPC-verbinding. Om het aantal deelnemers te vergroten gaat de gemeente de vraagbundeling actief aanpakken. Ieder adres krijgt een brief en er komen ook vervolgacties.

Op mijn vraag of de kosten voor deelname ook onder het minimabeleid kunnen worden gebracht, moest de wethouder het antwoord schuldig blijven. Hij beloofde zo spoedig mogelijk hierop terug te komen.

Wij als PvdA fractie vinden het van groot belang dat het buitengebied in onze gemeente wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Bewoners en bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van een betrouwbare breedbandverbinding. Thuiswerken wordt makkelijker en met domotica kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, ook in het buitengebied. En door de aansluitkosten onder te brengen in het minimabeleid kunnen ook mensen met een kleine beurs gebruik maken van deze voorziening.

André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting