Door Ingrid Wolsing op 12 juni 2016

De feiten over Montferland en Laborijn

De gemeente Montferland heeft de afgelopen weken niet altijd positief in de krant gestaan. Dat begon met een krantenartikel over Laborijn waarin de reactie verwoord stond van een lid van het dagelijks bestuur. Ze hebben mij nog om een tegenreactie gevraagd, maar ik had geen zin om van alles via de krant op te rakelen. De krantenberichten zijn zo kort dat de nuances ontbreken en je wordt ook niet altijd juist geciteerd. En al met al brengt dat eerder meer dan minder onrust teweeg bij de mensen waar het over gaat.
Ik heb dus regelmatig op mijn tong moeten bijten en mij moeten inhouden om niet via twitter een berichtje de wereld in te sturen. Dan wil je wel uitroepen dat de feiten anders zijn: dat Montferland volop samenwerkt in de Achterhoek; dat wij een van de gemeenten zijn in de Achterhoek die de meeste ambtelijke capaciteit inzet in het sociale domein; dat Montferland in het verleden (en misschien nu ook nog wel) de grootste inkoper was van diensten van Wedeo; dat het College helemaal niet voornemens is om over een of twee jaar al uit Laborijn te stappen; dat 98% van de Groenploeg heeft aangegeven bij de gemeente Montferland in dienst te willen. Tja, feiten zijn niet aan de orde als emoties de overhand hebben. En terwijl ik dit neer schrijf in mijn weblog weet ik dat ik het risico loop dat hier een krantenartikel aan gewijd wordt. Ik hoop het niet, maar als het dan zo is, dan is dat maar zo. Ik wil duidelijk maken dat niet alles wat in de krant staat altijd maar meteen voor juist aangenomen moet worden. Dat er altijd een andere kant is of dat de situatie een stuk genuanceerder ligt dan in is opgeschreven. Aan het eind van de maand neemt onze gemeenteraad een belangrijk besluit over de toekomst van de mensen die in de sociale werkvoorziening zitten. Het voorstel van het College is een goed afgewogen voorstel waarbij volop rekening wordt gehouden met de belangen van de mensen die in de Sociale Werkvoorziening zitten. De enquete van de OR van Laborijn en Presikhaaf ondersteunt dit, mijns inziens. Maar ja, daar lees je weer niets over………

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing