Door op 8 maart 2014

Diana speecht in nieuwe raadzaal

Speech Raadszaal Gouden Handen

Bij de opening van de nieuwe raadszaal in Gouden Handen heb ik een speech gehouden.

Mevrouw de voorzitter ik kan niet anders zeggen, ook namens onze fractie, dan dat het een prachtige raadszaal geworden is. Zoals u allen kunt zien is er veel aandacht gegeven aan de akoestiek, het licht, de oude stenenvloer en het meubilair waarvoor zelfs een speciale Zit-sessie geweest is. Maar toen ik wist dat Remon zou gaan heb ik dit experiment aan mij voorbij laten gaan.. Tegenwoordig moet je ook vertrouwen hebben in “het zit- inzicht” van de anderen..

Voor deze raadszaal is toentertijd een maximaal krediet van € 320.000,00  (is incl. korting) gegeven . Dat heb ik vandaag nog even nagekeken.. .

Dat geld was voor de

  1. de verbouw (aanpassen van de vloer etc.)
  2. de inrichting (het meubilair etc.)
  3. Voor de Multi media (de camera’s etc.)

En zie nu het resultaat… Een goed resultaat. Maar voordat het publiek nu denkt, is hier zoveel geld aan uitgegeven? Nou dan, kan ik u misschien enigszins gerust stellen, er is ook een structureel voordeel van € 97.000,00 behaald op de hele benedenverdieping waarvan deze raadszaal deel uitmaakt. Dat voordeel is er omdat de gemeente een hele verdieping (al) huurt. (De structurele jaarlast komt daarmee op € 32.00,00 per jaar)

En nu zitten we dan hier, op zgn. Model 9A,  d.w.z. 32 stoelen staan hier met een tafel u als goed kijkt, in de vorm van een Kiezelsteen. Heel mooi en natuurlijk nuttig..

De camera’s draaien al, daar moet menig raadslid, inclusief ikzelf, denk ik nog  aan wennen.. Maar ja, je moet met je tijd meegaan en zo komt de raadsvergadering ook live op internet.

Voorzitter, Welbeschouwd vinden wij het een goede investering geweest waardoor deze raadszaal, in dit prachtige gebouw van Gouden Handen , goed tot zijn recht komt en waarvan wij hopen dat de nieuwe raad en alle mensen die de raadsbijeenkomsten in deze zaal gaan bijwonen, nog lang van mogen genieten..