Door Ingrid Wolsing op 22 augustus 2014

Direct aan de slag!

Deze week was mijn eerste week na de vakantie. In de afgelopen jaren was ik gewend aan weer rustig aan beginnen. Tijd om de mail te lezen, vakliteratuur, bijpraten met collega’s en een paar afspraken. Maar nu was het wel even anders. Meteen de eerste dag waren er al diverse overleggen, zelfs een ingelast regionaal overleg en dat alles met als thema de transities (Participatiewet, Jeugdwet en WMO).  In de afgelopen maand (maar ook de komende maanden) zit er fors wat druk om alles op tijd geregeld te krijgen voor 1 januari 2015. Afgelopen dinsdag stonden alle  drie beleidsplannen op de agenda van het College. Ze zijn gelukkig allemaal vastgesteld en dat betekent dat ze op tijd zijn voor de cyclus van de gemeenteraad. Dat komt allemaal erg nauw want 2 september is alweer de eerste commissievergadering na het zomerreces. Na de beleidsplannen komen de verordeningen en alles met betrekking tot de inkoop. De vaart zit er goed in dus ik ben er van overtuigd dat we op tijd klaar zijn voor de transities. Maar dan heb ik het alleen over de wet-en regelgeving. Het meest belangrijke is dat de inwoners die hulp nodig hebben dat ook op 1 januari krijgen. Dat mensen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen, dat vragen ook snel afgehandeld kunnen worden, dat mensen die nu bv huishoudelijke hulp krijgen ook weten wat hun te wachten staat na 2015… en zo kan ik nog wel meer zaken opnoemen die allemaal met de uitvoering te maken hebben. Ook over deze zaken is de afgelopen week veel gesproken, o.a. met MEE en met Bureau JeugdZorg. Er wordt door heel veel mensen zowel intern (gemeentehuis) als extern (diverse organisaties) hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Er moet nog veel gebeuren, maar we komen er wel, en op tijd!

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing