Door Ingrid Wolsing op 23 juni 2013

Echte armoede in Montferland

Er is veel onzichtbaar leed in onze gemeente. Wij hebben op dit moment
533 mensen in een uitkering zitten en daar komen er wekelijks zo’n 7 bij. Dat
zijn mensen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering en dat is het
absolute minimum. Daarnaast zijn er mensen die een WW-uitkering hebben en
ZZP’ers die moeilijk aan werk kunnen komen of ver onder het tarief moeten
werken vanwege de concurrentie. Beide woningstichtingen hebben bij ons al de
noodklok geluid: ze hebben een toename van het aantal mensen die met
huurachterstand zitten. Van het Solidariteitsfonds hoorde ik dat ze nog nooit
zoveel aanvragen hebben gehad om financiële hulp en de Voedselbank krijgt ook
steeds meer klanten. Kortom: wij hebben relatief veel mensen in onze gemeente
wonen die op, of net boven, het minimum leven. Uiteraard doen we daar als
gemeente zoveel mogelijk aan. Zo komt er volgende week een voorstel in het
College om via de stichting Sent (Babberich) mensen te re-integreren. Een goed
initiatief waarbij mensen werkervaring opdoen en worden toe geleid naar
regulier werk. Een bijkomend voordeel is dat dit bedrijf o.a. witgoed ontmantelt
voor hergebruik en hierdoor het milieu minder belast. Minder mensen in een een
uitkering gaat pas echt lukken als er structureel meer werk beschikbaar is en
dan vooral in de bouw. Ik heb begrepen dat de Provincie Gelderland de afgelopen
week besloten heeft om een financiële impuls te geven om de werkloosheid te
bestrijden. We kunnen als gemeente plannen indienen. Dat is een goede zaak. Ik
ga zo snel mogelijk met mijn collega’s in gesprek om te bekijken of wij als
gemeente een plan kunnen indienen.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing