Door op 14 februari 2017

Een stap in de goede richting

We kijken terug op de afgelopen raadsvergadering. Op de agenda stond de derde herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Waar gaat het over?

Het Gat van Heijting (u vindt het langs de Oud-Arnhemseweg,  vlakbij de A12, afslag Beek) kwam ook voorbij in deze herziening. Het Gat van Heijting ligt naast het Gat van Roelofs. De eigenaar van het Gat van Heijting ziet kansen om van deze plas een mooie visvijver te maken. Daar is op zich niets mis mee:  een mooie aanvulling op het recreatieaanbod in onze gemeente.

Daarvoor moet echter het bestemmingsplan worden aangepast: de plas zou een recreatiebestemming krijgen. Aldus heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om dit via het bestemmingsplan buitengebied te regelen. Hoe dan? Het college zou de bevoegdheid krijgen om de bestemming aan te passen op het moment dat aan de orde was. Niets mis mee, zo op het eerste gezicht.

De PvdA fractie dacht er anders over. Dat heeft alles te maken met de plannen om in het naastgelegen Gat van Roelofs opnieuw te beginnen met zandwinning.

 

Waarom?

In Nederland hebben we allerlei regels over welke dingen al dan niet naast elkaar passen.  We snappen allemaal dat je een school niet op een bedrijventerrein bouwt en dat een ziekenhuis naast chemische industrie geen gelukkige combinatie is. Soms is het minder duidelijk.  Bijvoorbeeld: een zandklasseerinstallatie, nodig voor een zandwinning, kan niet zomaar pal naast een recreatieve visvijver liggen.

Omwonenden hebben zorgen over de plannen met het Gat van Roelofs.  Er zijn meerdere locaties in het gebied geschikt voor plaatsing van de klasseerinstallatie, zo blijkt uit onderzoek. Drie om precies te zijn. Een van de drie geschikte locaties, u raad het al, ligt pal naast het Gat van Heijting. En zonder u nu te willen vermoeien met technische details: de meningen over wat de beste plek is voor de klasseerinstallatie lopen uiteen. De omwonenden hebben daar andere ideeën over dan de firma Roelofs.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan en dus over de locatie van de klasseer installatie. Een lastige beslissing waar een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen aan vooraf gaat. En waarbij de gemeenteraad de vrijheid moet hebben om te kunnen kiezen uit de meerdere geschikte locaties die er zijn.

Ik vind het voorstel van het college van B&W om het gat van Heijting vooruitlopend op de discussie over de meest geschikte locatie van de klasseerinstallatie al te bestempelen als visvijver  eigenlijk best vreemd.  Vooral omdat aanvankelijk niet duidelijk was dat de raad daarmee niet de keuzemogelijkheid had om de zandklasseerinstallatie naast het Gat van Heijting te plaatsen. Die duidelijkheid kwam pas tijdens de raadsvergadering.

Meerdere partijen in de gemeenteraad achten dit niet wenselijk. We hadden een amendement (dat is een wijziging van een raadsvoorstel) achter de hand. Uiteindelijk bleek dat niet nodig.

De portefeuillehouder heeft toegezegd dat het college zal wachten met het wijzigen van de bestemming van het Gat van Heijting tot de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over het Gat van Roelofs.

Voor nu ben ik daar tevreden mee.  Dat ik het vervolg zeer kritisch volg, mag duidelijk zijn!

 

Sandra Braam