Door Ingrid Wolsing op 4 juni 2014

Een volle agenda: transities en armoedebeleid

Deze week begon met een zeer drukke dag. Was even wennen na een weekje vakantie. De hele dag stond in het teken van de kerntakendiscussie. We (het college en het MT) hebben een groot deel van de dag alle taken van de gemeente, per taak doorgenomen en bekeken of er mogelijkheden tot bezuinigen zijn. Dit ter voorbereiding op de raadsvergadering van 12 juni. Daarna hadden we een korte reguliere collegevergadering. Aan de lengte van de agenda (kort) merk je dat het zomerreces er aan zit te komen. De gemeenteraad komt dan twee maanden niet bijeen en dat maakt dat er minder stukken te bespreken zijn.

De dag sloot af met een commissievergadering. En dat was een pittige want er stonden maar liefst 6 punten op de agenda die ik in portefeuille heb. En het waren lastige punten: Jeugdzorg, Participatiewet, re-integratieplan, verordening leerlingenvervoer…. Even ter verduidelijking: een commissievergadering is ter voorbereiding van een raadsvergadering. Commissie- en raadsleden kunnen dan vragen stellen over de adviezen die ter besluitvorming aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. Naast het stellen van vragen wordt er ook informatie gegeven over zaken die spelen, zoals de transities. Er waren heel veel vragen over de bovengenoemde onderwerpen. Begrijpelijk want we hebben te maken met nieuwe commissieleden en met ingewikkelde dossiers.

Op de agenda stond ook een advies voor de inzet van de gelden die staatssecretaris Klijnsma ter beschikking stelt voor de bestrijding van armoede. De PvdA-fractie had een tijd geleden al via een motie de gemeenteraad het besluit laten nemen dat die extra middelen ook ingezet moeten worden voor de doelgroep. Hiervoor is een plan bedacht. Uit gesprekken met organisaties die werken voor mensen die in armoede leven en het advies van de nationale ombudsman, bleek dat er met name voor de groep van 0 tot 18 jaar extra aandacht moet komen. De gemeente Montferland heeft al veel regelingen (gratis tijdschrift, Sportfonds, Speel-o-theeklidmaatschap…) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12. De groep daarboven valt bij ons een beetje buiten de boot. Dus is het voorstel om voor deze groep jaarlijks (in ieder geval in 2014) 250 euro beschikbaar te stellen in de vorm van vouchers voor o.a. kleding, sporten, bioscoop enz. Daarnaast krijgen een aantal organisaties 3000 euro tot hun beschikking voor het blussen van brandjes (even bijspringen als regelingen te kort schieten of te lang duren). Er werden allerlei vragen over gesteld, maar ik kreeg de indruk dat het voorstel (in grote lijnen) positief ontvangen wordt. Aan het eind van de maand zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

Er van uitgaande dat dit een positief besluit is ben ik al aan het nadenken hoe we dit nu precies vorm gaan geven. Het is de bedoeling dat de jongeren meer kunnen deelnemen aan de samenleving, maar wat is nu precies hun behoefte en wat komen ze te kort? En ik weet dat wat de ene jongere nodig heeft en leuk vindt, de andere drie keer niets vindt. Kortom, het wordt nog lastig om dit vouchersysteem goed aan het werk te krijgen. Want wat ik in ieder geval niet wil is dat het een ingewikkeld systeem wordt. Mijn plan is om, als de gemeenteraad het voorstel heeft aangenomen, in gesprek te gaan met de doelgroep. Wat vinden zij belangrijk en hoe kan dit het beste georganiseerd worden. Hopelijk zijn er een paar die met mij in gesprek willen. Vervolgens gaan we op zoek naar gemeenten die iets vergelijkbaars hebben (zoals bijvoorbeeld Alkmaar).

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing