Door op 23 april 2017

Eerlijke behandeling van ouderen op de arbeidsmarkt?

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de Achterhoek en ook in Montferland neemt de laatste tijd af. Dat is mooi! Tenminste als het betekent dat mensen weer werk hebben gevonden. Het is weer minder mooi in die gevallen waarin mensen vanuit een werkloosheidsuitkering in de Bijstand terechtkomen. Want dat gebeurt ook, met name bij werklozen ouder dan 50 jaar. Voor hen is het heel moeilijk werk te vinden. Ze zijn te oud!

Om hun kansen te vergroten en te voorkomen dat men alleen omwille van de leeftijd niet wordt uitgenodigd voor de tweede ronde bij een sollicitatie, zou anoniem solliciteren kunnen helpen. Bij anoniem solliciteren worden naam, leeftijd en geslacht geanonimiseerd waardoor sollicitanten vooral op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden en niet op hun achtergrond of leeftijd. Het blijkt dat bij anoniem solliciteren naar verhouding meer vrouwen en meer mensen met een etnische achtergrond voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.

Het moet niet uit maken hoe oud of je bent, of je man of vrouw bent, of waar je wieg of die van je ouders heeft gestaan. Om dit te benadrukken hebben wij een motie ingediend tijdens de raadsvergadering op 20 april. Hierin vroegen we het college om het goede voorbeeld te geven en anoniem solliciteren bij de gemeente Montferland in te voeren.

De motie staat in de bijlage. Motie PvdA inzake anoniem solliciteren

De andere fracties in de raad gaan er van uit dat discriminatie bij sollicitaties in Montferland niet voorkomt, ook niet onbewust, en zagen de noodzaak van anoniem solliciteren niet in. Ook vonden ze blijkbaar dat de gemeente hierin geen voorbeeldfunctie heeft. Onze motie werd dus niet gesteund door andere partijen in de gemeenteraad.