Ergernis: geen antwoord op vragen

Door Ingrid Wolsing op 6 maart 2019

Eén keer in de maand is er, ter voorbereiding van de raadsvergadering, een commissievergadering M&O (Maatschappij en Organisatie). Tijdens de commissievergadering kun je de collegeleden vragen stellen. Meestal gaat het dan om vragen over de stukken die op de raadsagenda staan, maar ook andere vragen kunnen gesteld worden. De fractie van de PvdA houdt alles met betrekking tot de voorgestelde bezuinigingen in het sociaal domein scherp in de gaten en daar worden ook regelmatig vragen over gesteld. Maar een antwoord krijgen is niet altijd even gemakkelijk. 

In de commissievergadering van 14 januari heb ik een vraag gesteld aan wethouder Sinderdinck over de bezuinigingen in het sociaal domein. Ik vroeg hoeveel en welke instellingen een brief hadden gekregen als aankondiging voor een mogelijke bezuiniging. Daar kon hij zo geen antwoord op geven, maar hij zou daar schriftelijk op terug komen. Tijdens die vergadering werd er een vraag gesteld door de VVD over het beleid met betrekking tot eenzaamheid. Ook daar kon de wethouder niet meteen op antwoorden, dus ook weer de toezegging dat hij daar schriftelijk op terug zou komen. De antwoorden kregen we in de vorm van een memo, ruim 1 maand later! Wat bleek: er was maar 1 organisatie die een brief had gehad. Mijn eerste reactie was: dat moet je toch weten als wethouder? Zeker een onderwerp waar zoveel om te doen is, daar ben je toch van op de hoogte.

Naar aanleiding van het antwoord had ik nog een aantal vragen. Tijdens de commissievergadering van 5 februari wilde ik die stellen, maar wethouder Sinderdinck was er niet! Dus heb ik de vragen gesteld aan zijn collega wethouder Martin Som. Deze kon, begrijpelijk, geen antwoord geven maar zou vragen of wethouder Sinderdinck schriftelijk (alweer) een antwoord wilde geven. Dat kwam maar niet. Tijdens de raadsvergadering van 28 februari (ondertussen ruim 6 weken na mijn eerste vraag) heb ik dit nogmaals aan de orde gesteld. De beantwoording was gereed en zat bij de stukken voor de commissievergadering van 11 maart….

Onvoorstelbaar! We houden elkaar op zo’n manier wel aan het werk. Of is er sprake van een ontmoedigingsbeleid? Niet meteen antwoord geven op een lastige vraag, wie weet vergeten ze het wel. Niet dus.

Helaas is dit niet de eerste en enige keer dat wethouder Sinderdinck geen antwoord op een vraag weet en er schriftelijk op terug komt. Uiteraard kun je als wethouder niet alles weten, maar maak dan gebruik van ambtelijke ondersteuning of bereid je beter voor op een vergadering. Deze manier van werken roept, in ieder geval bij onze fractie, een hoop ergernis op.

Mede namens de fractie van PvdA Montferland

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing