Door op 22 december 2013

Evaluatie rekenkamercommissie

De  gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland  hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie (RC).  In 2009 hebben de gezamenlijke raden besloten om deze vorm van samenwerking te continueren. Er heeft nu conform de afspraak een evaluatie over de RC plaats gevonden.

De PvdA Montferland heeft hierop als volgt gereageerd:

“De rekenkamercommissie is van ons (de gemeenteraad) en van de leden van de rekenkamercommissie. Het is goed dat we als raad een onafhankelijk orgaan tot onze beschikking hebben die voor ons onderzoeken naar het gevoerde gemeentebeleid kan doen.

Uit de evaluatie van de rekenkamercommissie blijkt dat het wenselijk is om meer contact tussen de gemeenteraad en de rekenkamercommissie te hebben. Wellicht is het voor de nieuwe raadsperiode een idee om bijvoorbeeld één of twee keer per jaar een themabijeenkomst met de rekenkamercommissieleden te houden waarin de raad en de commissieleden geïnformeerd worden over de werkzaamheden, knelpunten, stand van zaken van de onderzoeksresultaten e.d. Zo zijn de uitgevoerde onderzoeken niet meer ‘’een ver van mijn bed show’’ voor de meeste van ons, maar iets wat dichterbij staat en van ons allen is”.

Wij als PvdA Montferland vinden dat de RC goed werk verricht en dat daarom de samenwerking voor 4 jaar voortgezet kan worden.

De gemeenteraad van Montferland heeft unaniem het raadsvoorstel over de gezamenlijke voorzetting van de RC voor 4 jaar aangenomen. De gemeente Lochem heeft het voorstel eveneens aangenomen. Bronckhorst besluit op hetzelfde moment als gemeente Montferland. Berkelland heeft besloten vooralsnog de samenwerking met 2 jaar te verlengen en daarna te evalueren.