Door op 20 april 2016

Gat van Roelofs: neem omwonenden serieus!

Het gat van Roelofs

Het gat van Roelofs, gelegen aan de provinciale weg N335 tussen Beek en Didam, is een oude zandwinningsplas. Er bestaan al jaren plannen om weer opnieuw te beginnen met de zandwinning. Het is de bedoeling dat de bestaande plas groter wordt gemaakt.

Wat is er aan de hand?

Een deel van de omwonenden maakt zich grote zorgen over de plannen. Ze zijn niet tegen de plannen, maar ze zien wel mogelijkheden in een betere uitvoering. Zorgen zijn er over de locatie van de klasseerinstallatie (dat is een installatie waarin het opgezogen zand geklasseerd wordt). Zorgen zijn er ook over de verkeersveiligheid (het transport van het zand brengt veel vrachtverkeer met zich mee). De alternatieven die omwonenden hebben aangedragen werden onvoldoende onderzocht en het vertrouwen van inwoners in hun gemeente staat ter discussie.

Wat is de procedure?

Het opnieuw opstarten van een zandwinning gaat niet zomaar. Er zijn verschillende vergunningen  nodig. De gemeente moet het bestemmingsplan aanpassen. De gemeenteraad neemt een besluit over aanpassing van het bestemmingsplan. Daarna moet er nog een vergunning worden verleend voor de bouw van de klasseerinstallatie.

De provincie Gelderland heeft ook een rol: zij moet een zogenaamde ontgrondingsvergunning verlenen. Deze vergunning heeft de initiatiefnemer nodig om te kunnen beginnen met zandwinnen.

Inzet PvdA Montferland

PvdA Montferland neemt de zorgen van de omwonenden ter harte. In de raadscommissie van 8 maart jl. heeft mijn collega André Menting al vragen gesteld naar aanleiding van de zorgen. Vragen over de locatie van de klasseerinstallatie. Vragen over hoe de wethouder het vertrouwen van de inwoners gaat herstellen en hoe hun zorgen op het gebied van verkeersveiligheid en het milieu worden weggenomen.  We blijven dit onderwerp nauwgezet volgen. Tijdens de commissievergadering van 10 mei komt het onderwerp opnieuw aan bod.

Ik vind het van groot belang dat de zorgen en ideeën van omwonenden serieus worden genomen. Dat zij duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die ze stellen. Daar zal ik me voor blijven inzetten. Want onze inwoners staan centraal!