Door op 9 oktober 2017

Gat van Roelofs: vragen staat vrij

Het gat van Roelofs

Ik schreef er al eerder over! Het gat van Roelofs, gelegen aan de provinciale weg N335 tussen Beek en Didam, is een oude zandwinningsplas. De plannen om weer opnieuw te starten met zandwinning zijn inmiddels concreet. Het bestemmingsplan om uitbreiding van de zandwinning mogelijk te maken heeft ter inzage gelegen.  In deze periode hebben mensen duidelijk kunnen maken wat ze van de plannen vinden. Dat gebeurt door het indienen van zienswijzen en veel omwonenden en instanties hebben hier gebruik van gemaakt.

De volgende stap is dat het bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Die daar vervolgens een besluit over neemt.

Dat er veel vragen en zorgen leven over de plannen, is al jaren duidelijk. Ik volg de ontwikkelingen op de voet, samen met fractiegenoot André Menting. We hebben al vaak aandacht gevraagd voor de onrust en zorgen onder omwonenden. Daar gaan we mee door! Net zo lang als nodig is.

PvdA Montferland stelt opnieuw vragen!

Op 9 oktober jl. heb ik schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Waarom? Omdat we over een aantal zaken duidelijkheid willen hebben!

  1. Duidelijkheid over afspraken die er al liggen tussen het college van B&W en de firma Roelofs. Dat is namelijk niet bekend. Het is niet duidelijk of er afspraken zijn, en wat deze afspraken dan inhouden. En dat wordt toch wel tijd!
  2. Duidelijkheid over of het toegestaan is om als gemeente mee te “profiteren” van het zand dat wordt gewonnen. Kijk, dat het college van B&W met een ondernemer afspreekt dat hij betaalt voor aanpassingen aan een weg omdat dat nodig voor de plannen, is logisch. Het is ook logisch dat je met een ondernemer afspreekt dat hij de kosten van wegreparatie betaalt als zandwagens de weg kapot rijden. Wat ik (op z’n zachtst gezegd..) minder logisch vinden, is dat het college van B&W kennelijk van plan is om voor iedere kuub zand die ooit wordt gewonnen een bedrag te vragen. Mag dat eigenlijk wel ? En hoe denk je dan als gemeente onpartijdig te blijven?
  3. Duidelijkheid over of het college van B&W moeite gaat doen om subsidies voor de firma Roelofs aan te vragen; en uitleg over waarom ze dat eigenlijk doet?
  4. Duidelijkheid over of het college van B&W mogelijkheden ziet om de firma Roelofs te verplichten om aan meer draagvlak voor de plannen bij omwonenden te werken! Want dat lang niet iedereen gecharmeerd is van de plannen, staat als een paal boven water.

Als wij in de gemeenteraad spreken over het bestemmingsplan, moeten bovenstaande vragen duidelijk beantwoord zijn. Daarom stellen wij op dit moment deze vragen. Het college van B&W geeft binnen vier weken schriftelijk antwoord op deze vragen. Wordt vervolgd!

Wilt u de exacte tekst van de vragen lezen? Klik dan hier

Sandra Braam

raadslid PvdA Montferland