Door André Menting op 8 januari 2014

‘Gebruik van Roundup moet afgebouwd worden’

In 2015 wordt het gebruik van het chemische middel Roundup (met de werkzame stof Glyfosaat) verboden. Ook gemeente Montferland gebruikt dit middel voor de bestrijding van onkruid op de bestrating. Ik vind het belangrijk dat de gemeente het gebruik van dit middel stopt en tijdig nadenkt over een goed alternatief. Dat alternatief moet een onkruidvrije bestrating opleveren, maar ook milieuvriendelijk en kostenefficiënt zijn. Daarom heb ik in de vergadering van de commissie Ruimte en Financiën van 7 januari vragen gesteld aan het college op welke wijze de gemeente zich voorbereidt op het verbod van het middel Roundup. De verantwoordelijk wethouder Tanja Loeff zegde toe hier binnen enkele maanden met een beleidsnotitie te komen waarin dat beschreven is.

André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting