Door Ingrid Wolsing op 14 oktober 2013

Georganiseerde aanpak armoedebestrijding

Regelmatig ga ik naar de Voedselbank om te horen hoe het er mee gaat. Zo ook vorige week. Elke keer moet ik weer constateren dat er meer mensen zijn die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Nu ook. Een jaar geleden zaten ze rond de 50 gezinnen in onze gemeente en dat is nu al opgelopen tot 91! De verwachting is dat het aantal gebruikers zich voorlopig nog niet stabiliseert. Dat is een trieste constatering, want hier gaat het om mensen die in echte armoede leven. Veel gezinnen, maar ook alleenstaande ouderen. En wat voor de Voedselbank geldt, geldt ook voor de Kledingbank. Ook daar zie je steeds meer gebruikers. Vanuit het Ministerie komt extra geld naar de gemeenten om iets te doen aan armoedebestrijding. Een klein bedrag, een druppel op de gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes zijn welkom.

Ik heb een overleg georganiseerd met alle organisaties die in onze gemeente werkzaam zijn en op de een of andere manier te maken hebben met armoede. De bedoeling van het overleg is kennis maken met elkaar (de organisaties) en bespreken hoe we de beschikbare middelen het beste kunnen inzetten. Prioriteit ligt bij de kinderen.

Gelukkig is armoede meer bespreekbaar dan jaren geleden. Gisteren zag ik ook al voorlichting hierover op de tv. Een goede zaak. Ik hoop dat we door een gezamenlijke inzet er voor kunnen zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien toch een goede start kunnen krijgen.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing