Door André Menting op 11 mei 2014

Glasvezel en wateroverlast

In vergadering van de raadscommissie van 13 mei aanstaande, stel ik een paar actuele onderwerpen aan de orde. Tijdens het zogenaamde ‘vragenuurtje’ vraag ik het college om actief ervoor te zorgen dat de aanleg van glasvezel voor iedereen beschikbaar wordt in het buitengebied. Daarnaast vraag ik de wethouder op welke wijze ze de wateroverlast gaat aanpakken die bij iedere hevige regenbui een deel van Stokkum teistert. De letterlijke tekst van de vragen (die vooraf moeten worden ingediend) is als volgt:

Glasvezel in het buitengebied

Veel mensen in onze gemeente zijn vanwege domotica, werk aan huis of bedrijf, zorg op afstand, en dergelijke, in toenemende mate afhankelijk van een betrouwbare snelle internetverbinding via glasvezel. Provincie Gelderland wil 35 miljoen investeren voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied met de Achterhoek als pilot.

  • Wat zijn de plannen van het college om direct of via de Provincie te zorgen dat een zo groot mogelijk aandeel van onze huishoudens en bedrijven in het buitengebied wordt aangesloten?
  • Hoe zorgt het college ervoor (direct of via de Provincie) dat de eigen bijdrage van de deelnemende huishoudens en bedrijven tot een minimum blijft beperkt, waardoor aansluiten op het glasvezelnet ook financiëel haalbaar wordt voor een zo groot mogelijke groep? 

 

Rioolwateroverlast op straat

Op 30 april jongstleden vond er in delen van onze gemeente een fikse regenbui plaats, waaronder in Stokkum. In grote delen van de Gildestraat en omgeving verzamelde zich een grote hoeveelheid water. Dit was ook in 2012 het geval, waarna maatregelen werden toegezegd door uw college om dit te verhelpen.

  • Welke maatregelen zijn er de afgelopen twee jaar genomen om de wateroverlast bij hevige regenval met name in Stokkum te voorkomen?
  • Was er dit keer wederom sprake van overstort van de riolering waardoor vuil water ook op straat terecht kwam? Zoja, hoe en op welke termijn gaat u dit voor de toekomst voorkomen?
André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting