Door op 4 oktober 2016

Goed aanvullend vervoer voor onze inwoners!

Ik heb in de raadvergadering van 29 september aandacht gevraagd  voor de vervoersproblemen bij Avan.

Wat is Avan?

Avan vervangt de Stadsregiotaxi voor het aanvullend openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. Avan rijdt van deur tot deur, voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken.  Zo worden bijvoorbeeld mensen die niet zelfstandig naar hun werk kunnen reizen, van en naar hun werk gebracht. In opdracht van de provincie Gelderland is Avan openbaar vervoer op afroep, naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben.

Wat is er aan de hand?

Vervoersbedrijf Avan kampt sinds haar start op 1 september met aanloopproblemen. Zo zijn er taxi’s niet op tijd, duurt de rit veel te lang, is de taxicentrale slecht bereikbaar.  In andere gemeenten zijn er veel problemen met het leerlingenvervoer.  Dat is in de gemeente Montferland nog niet het geval, omdat kinderen uit onze gemeente niet via Avan reizen.

Wat heeft PvdA Montferland aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd?

Ik heb in de raadsvergadering gevraagd of er ook in onze gemeente klachten zijn. En wat het college  van Burgemeester en Wethouders eraan doet om de problemen op de lossen.  Mijn collega Jorden Wessels heeft in de commissievergadering van 3 oktober vervolgvragen gesteld.

Ook in onze gemeente zijn er inwoners die problemen ervaren, er zijn een aantal klachten ingediend. Er wordt samen met de andere gemeenten gewerkt aan oplossingen. Zo is de bereikbaarheid van de taxicentrale al verbeterd.

Ik vind het niet meer dan normaal dat inwoners die via Avan reizen, kunnen vertrouwen op een werkend systeem. Met goede bereikbaarheid, passende busjes, normale rittijden en busjes die op tijd komen. Daar wordt gelukkig hard aan gewerkt.  Maar we zijn er nog niet. Dus ik blijf de zaak volgen.

Wat wil de PvdA fractie graag horen van u?

Wilt u reageren op dit artikel? Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen?

Laat het me weten! PvdA Montferland houdt een vinger aan de pols. Want zoals altijd…staan de inwoners centraal.