Door Ingrid Wolsing op 26 april 2017

Goede zorg met zelfsturende teams

Deze week ben ik op werkbezoek geweest bij het Buurtzorgteam in ‘s-Heerenberg. Het Buurtzorgteam is al een tijdje werkzaam in onze gemeente en biedt persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en daar vallen hun diensten niet onder. Wel werken ze samen met ons sociaal team en dat loopt goed. Helaas zorgt de wetgeving nog steeds voor te veel versnippering waardoor mensen die zorg nodig hebben toch nog steeds te maken kunnen krijgen met verschillende hulpverleners. Eén betaalt vanuit de zorgverzekeraar, één vanuit de WMO en één vanuit de WLZ ( Wet Langdurige Zorg). Ik hoop nog steeds dat we ooit er toe komen om dit allemaal samen te voegen zoals in Denemarken het geval is. Dat werkt voor alles en iedereen een stuk prettiger en kun je meer met het budget dat voor zorg beschikbaar is.
Buurtzorg is een bijzondere organisatie. Ze werken landelijk met vestigingen in diverse plaatsen. Leveren zorg dichtbij, op maat en zijn erg gericht op wat mensen nog zelf kunnen. Maar wat het meest bij deze organisatie in het oog springt is de werkwijze. Buurtzorg werkt met zogenaamde zelfsturende teams. Kleine teams die bestaan uit wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Ze werken zonder leidinggevende en bepalen zelf op welke wijze ze de zorg willen regelen. Er is geen regionale manager. Er is slechts 1 ‘baas’ in de hele organisatie en dat is Jos de Blok, de oprichter van Buurtzorg.
Uit het gesprek bleek al snel dat dit niet alleen op papier zo is maar ook in de praktijk. Het team regelt zelf de inzet, de bereikbaarheid en neemt zelf mensen aan. Zijn zelf verantwoordelijk voor hun budget. Indien nodig werken ze samen met teams uit de regio. Het was een erg interessant gesprek met mensen die trots zijn op hun werk en hun organisatie.
Een heel mooi concept: professionals die zelf het werk regelen en op zo’n manier flexibeler en klantgerichter kunnen zijn. Het beschikbare geld gaat niet op aan dure managers. Die zijn niet nodig want ze regelen alles zelf. Met als gevolg tevreden klanten en tevreden medewerkers.
Ik zou zo graag een dergelijke werkwijze willen hanteren voor de hulp bij het huishouden. Zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor een wijk/kern en zelf alles regelen. Ik ben er van overtuigd dat dit net zo goed werkt als dat nu werkt bij Buurtzorg. Maar ja, waar begin je dan?
Tijdens het gesprek met het Buurtzorgteam plopte dat idee weer op en ik heb nu actie ondernomen……. Ik heb Jos de Blok een mail gestuurd voor een afspraak. Ik ben erg benieuwd wat hij er van vindt en of hij mogelijkheden ziet. Wordt vervolgd…….

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing