Grote oren en ogen in plaats van grote mond

10 november 2017

Onderstaande tekst sprak ik uit tijdens de Algemene Beschouwingen op de begroting van de gemeente Montferland 2018:

 

Meneer de voorzitter,

Goede communicatie staat voor de PvdA fractie centraal in het functioneren van ons als gemeente. En dan bedoel ik de gemeente als geheel. Dat wil zeggen en als Raad en als College en als ambtelijke organisatie. Ook andere fracties behandelen in hun Algemene Beschouwingen het belang van goede en juiste communicatie. Weer, want vorig jaar ging het er ook over. Ook voor ons PvdA blijft het de grote uitdaging: blijven werken aan goede communicatie aan goede verbindingen. Ik zou weer hetzelfde kunnen vertellen als vorig jaar, maar uitgedaagd door de omschrijving in het programma van deze vergadering, kwam ik op dit plaatje in mijn archief.

Tunataka Serikali hii
na sio hii
Wij willen zo’n regering, en niet zo één. Dus liever één die kijkt en luistert, dan alleen maar praat

Dit plaatje zegt het eigenlijk allemaal. Ik heb 3 jaar gewerkt in Tanzania, Oost Afrika. Ontwikkelingshulp heette dat toen: Wie heeft wie ontwikkeld? Ik heb er in ieder geval veel geleerd. Daar waren toen ook verkiezingen. Ik heb deze poster bewaard: Niet zo gelikt als nu, maar ik vind wel doeltreffend. (Vertaling uit het kiswahili: “We willen zo’n regering!”, “En niet zo een”!)

Kijkend naar onze worsteling met communicatie met inwoners is dit plaatje eigenlijk ook nu nog actueel, niet alleen in Afrika, maar ook hier bij ons, ook in de gemeente Montferland. Als we Serikali (regering) vervangen door emeente. We willen een gemeente met grote ogen en grote oren.

Het betekent echte aandacht voor de inwoners, met soms meer en soms ook minder deskundigheid. Ze moeten het gevoel krijgen dat ze gehoord worden en dat er wat met hun inbreng wordt gedaan. Goed luisteren betekent niet dat daarmee de ander altijd gelijk heeft. Het kan betekenen dat je uitlegt waarom iets niet kan. Maar het betekent ook dat je de bereidheid moet hebben om zelf mee te gaan met andere gezichtspunten en andere oplossingen. Ook al doet dat soms (financieel) pijn. We moeten het niet altijd beter willen weten.

Het betekent op gebied van Leefbaarheid dat we steeds meer de beweging maken van opgelegde bezuinigingsmaatregel naar samen met inwoners zoeken naar de meest passende oplossing. Het betekent ook: Als terugtredende overheid, niet alleen in de kernen, maar ook bijvoorbeeld in de zorg vragen we meer van de mensen zelf. Daar hoort onlosmakelijk bij dat we als overheid echt naar de mening en oplossingen van de burger vragen.

Bij het Wijk- en kerngericht werken houden onze grote oren en ogen in dat we ons verdiepen in de specifieke wensen van elke wijk of kern ten aanzien van de invulling van hun rol. Ons project “Maatwerkdemocratie” is eigenlijk de uitwerking van dit plaatje. Ik heb begrepen dat de volgende Raad er echt mee aan de slag moet. Ik wens ze daar veel succes, dus grote ogen en oren, bij.

Meer informatie over de Algemene Beschouwingen van PvdA Montferland lees je hier.