Door op 24 mei 2014

Het kinderpardon moet eerlijker

In de raadsvergadering van 27 mei aanstaande zal ik de burgemeester vragen om de petitie te ondertekenen die pleit voor een eerlijker kinderpardon. De onderstaande vragen zal ik voorleggen aan de burgemeester en het college: Defence for Children, INLIA, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en Stichting LOS lanceerden op 5 mei 2014 de campagne voor een Eerlijk Kinderpardon. Doel van de campagne is om het Kinderpardon in lijn te brengen met het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat wil zeggen dat het belang van het kind voorop moet staan bij de uitvoering en dat alle in Nederland gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, een vergunning zouden moeten krijgen. Naar schatting gaat het om ongeveer 600 kinderen. In de afgelopen weken is de campagne voor een eerlijk Kinderpardon veel in het nieuws geweest. De steun voor in Nederland gewortelde kinderen die buiten het Kinderpardon vallen is ongekend groot. Inmiddels ondertekenden meer dan 300 burgemeesters de brief van burgemeester Ostendorp van Bunnik aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de kinderen die buiten de boot vallen. Op 21 mei 2014 hadden tevens meer dan 28.000 burgers de petitie voor een Eerlijk Kinderpardon getekend Ook in de gemeente Montferland kunnen kinderen (komen) wonen die slachtoffer zijn of worden van de strikte interpretatie zoals staatssecretaris Teeven die tot nu toe toepast. Zij en alle andere kinderen in gelijke situatie in Nederland, verdienen naar de overtuiging van de PvdA onze steun en in het bijzonder die van het college van B&W om hun leven hier verder te mogen leiden en zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers van onze samenleving. Deze visie is door verschillende burgers en organisaties in de gemeente met de PvdA-fractie gedeeld.

  • Reden om de burgemeester te verzoeken de zogenaamde burgemeester-brief te ondertekenen zoals die op de site van defence for children beschikbaar is.
  • Wanneer u daartoe bereid bent, vragen we u tevens of u dat dan namens het college van B&W of op persoonlijke titel doet.
  • Tenslotte willen we graag van u weten of u weet of en zo ja hoeveel kinderen die onder het eerlijk Kinderpardon zouden moeten vallen, in de gemeente Montferland wonen.

Nota Bene: Staatssecretaris Teeven heeft alle burgemeesters die de oproep voor een Eerlijk Kinderpardon tot nu ondertekenden een brief geschreven. Daarin schrijft hij dat de burgemeesters zelf gegevens moeten aanleveren over kinderen die volgens hen onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Wij zijn, in lijn met de argumenten van burgemeester Ostendorp, van mening dat dat de omgekeerde weg is. Niet noodzakelijkerwijs hebben alle kinderen de aandacht van u als burgemeester. Aangenomen mag worden dat de IND al over alle nodige gegevens beschikt om te komen tot de herbeoordeling van de afgewezen kinderen.

  • Deelt u deze zienswijze op de reactie van Teeven richting burgemeesters die oproepen tot een eerlijk Kinderpardon ?