Door op 9 april 2014

Huidige coalitie gaat door!

De collegevorming  is afgerond. Het nieuwe college wordt, net als de vorige raadsperiode, gevormd door CDA, PvdA en VVD.
Het CDA levert twee wethouders; Tanja Loeff-Hageman en ‘nieuwkomer’ Walter Gerritsen. Voor de PvdA komt Ingrid Wolsing weer in het college en voor de VVD is dat Rob Visser. Walter Gerritsen neemt een groot deel van de portefeuille van de vertrekkende CDA wethouder Frank Wissink over.

Na de verkiezingen kreeg Tanja Loeff-Hageman, lijsttrekker van het CDA met 11 raadszetels, als formatieopdracht van de meeste partijen mee om voortzetting van de bestaande coalitie te onderzoeken. Er is gekozen voor een raadsprogramma voor de komende vier jaren en niet voor een collegeprogramma. Dit raadsprogramma wordt vooralsnog raadsbreed ondersteund.

In de raadsvergadering van donderdag 10 april (20.15 uur in Gouden Handen) staan dit raadsprogramma, de benoeming van de wethouders en de toelating van de nieuwe raadsleden die de raadszetels van hun lijsttrekkers/wethouders innemen, op de agenda.

Deze nieuwe raadsleden zijn Sandra Lenting (CDA), Sandra Braam (PvdA) en Remon Verstegen (VVD).

Bron: www.montferland.info