Door op 15 april 2016

Ik worstel en kom boven!

Dit is de nationale lijfspreuk die onze strijd tegen het water kenmerkt. Het zou ook de kunnen gelden als lijfspreuk voor alle mensen die in actie zijn gekomen, nu voor het water in zwembad de Hoevert.

In 2014 hebben we in de gemeenteraad uitgebreid  gediscussieerd over welke taken de gemeente nog wel moet uitvoeren en waar voor de gemeente niet meer of minder verantwoordelijk is. We hebben toen  bewust meer verantwoordelijkheden bij de gebruikers van voorzieningen gelegd. We vinden dat ook passen in deze tijd waarin mensen meer invloed willen hebben op hun omgeving. Bij deze verantwoordelijkheid hoort volgens de gemeenteraad dan ook een lagere financiële bijdrage uit de gemeentekas. Zo ook bij zwembad de Hoevert in Didam: Probeer op termijn, in 2 jaar, de exploitatie anders te organiseren, zo dat je 50.000 minder financiële steun nodig hebt. De leiding van het bad zegt dat hun dat niet gaat lukken. Als dat zo is, zegt het college, dan houdt het op: we zeggen het bestaande huurcontract met de jaarlijkse exploitatiesubsidie van 156 000 euro en financiering van de tekorten per 31 december aanstaande op.

Dat heeft een enorme schrikreactie tot gevolg gehad, van individuen en groepen, een enorme lijst met inspraakreacties, tot een brief van de sociale raad aan toe. Heel begrijpelijk.  Een vertrouwde voorziening waar iedereen zwemmen heeft geleerd, en waar veel mensen nog steeds zwemmen, valt zo maar weg.

Gelukkig, na de eerste schrik zijn er initiatieven tot bloei gekomen, waardoor er toch nog toekomst lijkt voor het bad. Wij hebben altijd geloofd in de Eigen Kracht Conferentie met alle betrokken verenigingen, zoals die door het bestuur was aangekondigd. Nu blijken er krachten naar boven te komen zonder deze conferentie. Men worstelt en komt boven! We hebben daar grote waardering voor en we hopen van harte, en hebben er ook vertrouwen in, dat ze tot succes leiden.