Door op 1 mei 2013

Illegalen en schaliegas

Illegalen en schaliegas.

Dit waren onderwerpen op het PvdA congres op zaterdag 27 april, die in de media de meeste aandacht kregen.

We waren met ons tweeën vanuit Montferland, maar in totaal wel met 1000 in Leeuwarden: Gezellig druk!

Er waren twee belangrijke onderwerpen aan de orde:

1. De ledendemocratie: hoe kunnen we de vereniging nog moderner en democratischer organiseren en

2. De Resolutie van Waarde waarin beschreven staat waartoe we als PvdA eigenlijk bestaan, waar staan we voor.

In totaal waren op beide voorstellen zo’n 100 amendementen ingediend. Iedereen heeft z’n ei kunnen leggen en als hij of zij dat nodig vond, kunnen toelichten.

Over al deze amendementen is gestemd en naar ik  schat voor zo’n 90% verworpen. Vooral de resolutie is een mooi stuk geworden, uiteraard een beetje lang (zoals eigenlijk alles bij de PvdA), maar er staat precies verwoord waarom ik lid ben van de PvdA. Het geeft ons ook handvatten voor het maken van het verkiezingsprogramma.

Verder waren er 50 actuele moties ingediend, over een breed scala van onderwerpen. Een daarvan was een motie over het niet meewerken aan proefboringen naar schaliegas. Deze motie werd, ondanks negatief advies aangenomen. Veel mensen, ook in onze omgeving, zijn hier heel blij mee.

De meest in het oog springende, uitgebreid in de media, was de motie van Sander Terphuis over Intrekking strafbaarstelling illegaal verblijf. De motie werd niet alleen aangenomen, wat op zich al bizonder is, maar ook met een meerderheid van meer dan 90%, ondanks het negatief advies van het bestuur en 2e kamer fractie. Terphuis kreeg een staande ovatie. In z’n afsluitende politieke speech gaf Diederik Samson nog geen half uur later aan de motie naast zich neer te leggen. Verbijsterend! Ook verbijsterend: ondanks deze schoffering van het congres, kreeg hij van datzelfde congres na z’n speech ook een staande ovatie. Krijgt dit nog een staartje?

 

Herman Jansen.