Door op 24 april 2017

In elke kern een welzijnsaccomodatie

In 2014 hebben we in de gemeenteraad een kerntakendiscussie gehouden. De aanleiding was dat we veel moesten bezuinigen omdat de inkomsten van de gemeente door de crisis sterk omlaaggingen. Toen is besloten dat het beheren van gebouwen geen kerntaak is van de gemeente en dat daarom zoveel mogelijk onroerend goed zou worden afgestoten. Of het zou worden verkocht of in beheer gegeven van de gebruikers. Doel hiervan was een bezuiniging maar het sloot ook aan bij het streven van inwoners in kernen om zelf meer verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen omgeving.
Na dit besluit is het afstoten van de welzijnsaccommodaties in de diverse dorpen in gang gezet. In elke kern waar de gemeente nog eigenaar was van een accommodatie zijn er werkgroepen aan de slag gegaan en hebben plannen gemaakt om de overname van de gebouwen tot een succes te maken. Door de mensen in  werkgroepen, en ook veel er omheen, is hier veel energie ingestoken. Bewonderenswaardig!

Dit heeft ertoe geleid dat in Kilder, Zeddam, Stokkum en Nieuw-Dijk plannen zijn gemaakt die passen binnen de mogelijkheden die de gemeenteraad had gegeven. De dorpen krijgen de accommodatie aangeboden voor 1 euro + het voor het gebouw gereserveerde onderhoudspotje + een bijdrage in de exploitatie van het gebouw van 30.000 euro. Voor Loil, Nieuw-Dijk en Stokkum, die een relatief oud gebouw overnemen wordt daarnaast een bedrag gereserveerd van 250.000 euro voor eventuele latere renovatie of nieuwbouw. De plannen van de werkgroep van Loil waren zo ambitieus, dat zij het aanbod van de gemeente niet voldoende vonden. Ze hebben de Gemeenteraad de afgelopen dagen ervan proberen te overtuigen voor hen een veel grotere bijdrage ter beschikking te stellen.

Wij, de PvdA fractie in de gemeenteraad, vonden deze gevraagde bijdrage veel te hoog. We hebben waardering voor de ambities en de inzet van het dorp Loil, maar vinden zoveel financiële steun niet uitlegbaar aan andere dorpen. We vragen ons ook af of je een dorp wel kunt opzadelen met een schuld van deze omvang (1,5 miljoen euro), ook al zou de gemeente garant staan. We hebben Loil gevraagd een minder omvangrijk plan te maken. Een plan dat wel binnen de gegeven mogelijkheden valt en dat ook de leefbaarheid van het dorp ondersteunt.
Volgens ons wordt leefbaarheid in een dorp niet bepaald door de kwaliteit van een gebouw maar vooral door de betrokkenheid van de mensen. En die is in Loil zeer groot. Dat moet vertrouwen geven voor de toekomst. We hopen van harte dat de mensen in Loil de moed kunnen opbrengen nog een keer  met hun plannen aan de slag te gaan.