Door Ingrid Wolsing op 23 oktober 2013

Jeugdwet nieuwe uitdaging voor de gemeente

Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Deze nieuwe Wet is met een ruime meerderheid aangenomen (VVD, PvdA, CDA, D66, GL, CU, SGP) en dat betekent dat de Eerste Kamer hoogstwaarschijnlijk geen probleem zal zijn. Deze Wet regelt dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Een heel breed terrein dat grofweg gezegd alles beslaat dat met jeugd te maken heeft. Een hele uitdaging want dit is helemaal nieuw voor de gemeente.

Met de nieuwe Jeugdwet worden eerdere aanbevelingen van de Kamer opgevolgd: lichte hulp in de buurt, één geldstroom, één plan, één regisseur. Kinderen krijgen sneller de juiste hulp, de regie komt te liggen bij de ouders en hun netwerk en professionals krijgen het vertrouwen om te doen wat nodig is. Een hele verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin we gezinnen tegenkomen waar meerdere professionals werken en dat van elkaar niet weten. Of, waarin kinderen een ‘voor de zekerheid’ te zware indicatie krijgen.

Wij zijn in onze gemeente al ruim twee jaar bezig met de voorbereiding, zowel lokaal als in Regio Achterhoek verband. En ik ben blij dat we nu weten waar we aan toe zijn zodat we een en ander meer kunnen gaan concretiseren. Zo zijn we al begonnen met een proef ‘zorg zonder indicatie’, waarbij de professionals bepalen welke zorg in een bepaalde situatie nodig is, zonder indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg. Dit werkt een stuk sneller (prettig en belangrijk voor de betrokkenen) en het is een stuk goedkoper. Het komt nog te vaak voor dat ouders en kinderen te lang moeten wachten op zorg, omdat de indicatiestelling op zich laat wachten.

Verder hebben wij als gemeente zowel in Didam als in ’s-Heerenberg twee goed werkende CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) die als basis dienen voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze CJG’s werken zorgaanbieders volop samen in netwerken om de juiste hulp te bieden waar dat nodig is.

Als het gaat om jeugd moeten we echter niet vergeten dat het met gemiddeld 85% van de jeugd goed gaat, 10% heeft tijdelijk een steuntje in de rug nodig en 5% heeft zwaardere en langdurige zorg nodig. Dus als het gaat om jeugdzorg dan gaat het om een relatief klein gedeelte van de jeugd. Dat het belangrijk is om het voor deze groep goed te regelen mag duidelijk zijn. Van belang is: dichtbij, laagdrempelig, maatwerk, integraal.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing