Door op 28 november 2015

Kansen voor de kleine school

‘Kansen voor de kleine school’ is de titel van de notitie die gisteravond werd besproken in het regiopartijkantoor aan de Bilderdijkstraat in Doetinchem. Aanwezig waren onder andere statenlid Anna-Lena Hedin-Penninx, tweede kamerlid Loes Ypma en voorvechter voor kleine scholen, Jan Schuurman Hess. Tijdens deze drukbezochte avond werd duidelijk dat de PvdA in al haar geledingen resultaten behaalt met haar visie op kleine scholen.

De Achterhoek krimpt. Dat is een gegeven en daar komt niemand onderuit. Op dit moment dalen de leerlingaantallen en ontkom je er niet aan om goed te kijken hoe om te gaan met kleine scholen. Het doel is te bepalen hoe we zorgen voor kwaliteit van onderwijs, leefbaarheid en vooral een goede basis en toekomst voor onze kinderen. Niet de grootte van de school is daarbij van belang, maar hoe een school functioneert en werkt. Je hebt kleine scholen die het fantastisch doen en grote scholen die er een zootje van maken. Het behoud van de laatste ‘dorpsschool’ zien velen als een belangrijke basisvoorwaarde voor de leefbaarheid van een dorp. De besproken notitie geeft schoolbestuurders en politici een aantal punten mee die belangrijk zijn als het gaat om onderwijs en kleine scholen, zoals:

  • Kwaliteit van onderwijs
  • Kwaliteitsvoorwaarden stellen aan de leerkracht
  • Meer zeggenschap voor ouders
  • Keuzevrijheid
  • Externe factoren betrekken
  • Grotere invloed van de leraren op onderwijsinspectie
  • Betere samenwerking en communicatie

Er is recent nieuwe wetgeving die leerkrachten, MR en ouders meer zeggenschap geeft over het al of niet sluiten van scholen. Helaas is die wetgeving voor de basisscholen in Loerbeek en Stokkum te laat gekomen, maar geeft mogelijkheden om in onze andere kernen een betere discussie te voeren of de laatste school wel of niet moet sluiten.