Door Ton Vriezen op 22 oktober 2016

Kom naar onze thema-avond ‘Zorg om Zorg’

Als we ouder worden, willen we graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar is vaak hulp bij nodig. Anderen kunnen of willen niet thuis wonen. maar dan moet er wel plek zijn in het verpleeghuis of een gehandicapteninstelling.

Ouderen en gehandicapten verdienen goede zorg en persoonlijke aandacht. Vaak is de wijkverpleegkundige hierbij de spil van de zorg in de wijk.

Over deze onderwerpen willen we graag met u van gedachten over wisselen. Wij nodigen alle inwoners van de gemeente Montferland en daarbuiten van harte uit op onze thema-avond op woensdag 16 november, waarbij staatssecretaris Martin van Rijn onze gastspreker is, naast vele anderen.

pvda-thema-avond-1

pvda-thema-avond-2

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de PvdA

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens de PvdA

Ton Vriezen

Ton Vriezen

Ton Vriezen woont in Zeddam

Meer over Ton Vriezen