Door Ingrid Wolsing op 30 mei 2013

Landelijke discussie over kleine scholen

Deze week was er weer de jaarlijkse PvdA-wethoudersmiddag in de Tweede Kamer. Elk jaar worden de PvdA-wethouders door de Tweedekamerfractie uitgenodigd om over actuele onderwerpen te praten.

Dit jaar stond de bijeenkomst, hoe kan het ook anders, in het licht van de drie akkoorden die onlangs zijn afgesloten: sociaal-, woon-, en zorgakkoord. Per akkoord gaf een wethouder aan wat zijn/haar mening is over het betreffende akkoord en wat dit betekent voor gemeenten, waarop de woordvoerder uit de fractie reageerde. Belangrijkste oproep van de wethouders was, zorg voor duidelijkheid, rust en beleidsvrijheid. Helemaal mee eens.

Na het algemene gedeelte gingen we uiteen in kleine groepen om verder door te praten over een aantal onderwerpen. Ik zat bij de groep over het onderwijs. Van te voren had ik aangegeven dat ik ‘t over de opheffingsnorm wilde hebben. Ook binnen de PvdA is de opheffingsnorm voor kleine scholen een discussiepunt, dat werd me wel duidelijk. Je merkt dat de mensen die voor kleine scholen zijn daar meestal ook zelf op hebben gezeten (dat was deze middag ook het geval). Er zat ook een wethouder van een grote gemeente die opmerkte, toen ik iets vertelde over de forse afname van het aantal leerlingen in onze gemeente: ‘ oh ja, dat kan ook nog.’ Het versterkte mij in mijn mening dat het heel lastig is om een vaste opheffingsnorm vast te stellen. Je moet veel meer op zoek naar maatwerk, waarbij de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs voorop staan. Ik heb ook nog aandacht gevraagd voor het voortgezet onderwijs in onze regio. Ook zij krijgen, op termijn, met krimp te maken en voor hun is het moeilijker om te fuseren met andere scholen. Tanja Jadnanasing (voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs) vroeg mij meteen haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Het was weer een leuke en goede bijeenkomst. Ik vind het belangrijk dat onze leden van de Tweede Kamer vanuit het land gevoed worden.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing