Door Ingrid Wolsing op 17 januari 2014

Lokale PvdA tegen landelijk kabinetsbeleid!?

Vorige week ben ik door iemand van het partijbureau gevraagd of ik, tijdens de landelijke aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen naast Jetta Kleinsma iets wilde zeggen over de verbinding tussen de landelijke en lokale politiek. Hoe geeft Montferland uitvoering aan het Haagse beleid, met in het achterhoofd het doel Nederland sterker en socialer te maken. Ik was natuurlijk erg vereerd dat ik daarvoor gevraagd werd en mijn eerste gedachte was: doe ik! Maar toen ik daar verder over nadacht begon ik te tweifelen. Het voelde niet goed. De landelijke aftrap moet een positieve insteek hebben en vanuit mijn portefeuille zijn er toch een aantal zaken die landelijk spelen waar ik als wethouder bij de lokale uitvoering last van heb. Ik heb ondertussen geleerd dat ik geen dingen moet doen waar ik niet helemaal achter sta. Dus heb ik de dame van het partijbureau gebeld en uitgelegd waarom ik het niet ga doen. Ze vond het jammer, maar begreep het wel.

Er spelen op dit moment twee zaken waar ik erg veel moeite mee heb. Het allereerste is het besluit van het Kabinet om de persoonlijke verzorging niet door de gemeenten te laten uitvoeren (zoals aanvankelijk de bedoeling was) maar om dit bij de zorgverzekeraars te laten. In de media is dit volop in het nieuws geweest. Wij hebben als gemeente tegen gestemd. Ook tegen het onderhandelingsresultaat van de VNG hebben wij tegen gestemd. De belangrijkste reden is dat wij vanaf 2015 40% minder budget krijgen voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Door de huishoudelijke hulp slim te combineren met de persoonlijke verzorging ben ik (en met mij heel veel wethouders) van mening dat we de mensen goed van dienst kunnen blijven zijn. Nu we 40% minder krijgen gaat dit absoluut niet lukken. We moeten dus gaan bezuinigen, maar ik maak me zorgen over hoe we dit moeten regelen. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep. Ik hoop dat de Tweede Kamer anders besluit!

Ook heb ik erg veel moeite met het voorstel om 4 weken wachttijd in te voeren voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Mijn standpunt is dat mensen niet voor niets een uitkering aanvragen. Moeten ze dan vier weken op een houtje bijten, de huur niet betalen? Ik zie in de praktijk dat er steeds meer mensen met schulden komen en ik ben er van overtuigd dat dit voorstel dit alleen nog maar versterkt.

Het voordeel van het lidmaatschap van de PvdA is dat we intern hierover met elkaar in discussie kunnen. Ook met de landelijke politici. Ik doe dat ook regelmatig. Onze mening doet er toe en wordt gerespecteerd. Dat wil niet zeggen dat ze altijd een op een worden overgenomen. Lokale partijen roepen nog wel eens dat landelijke partijen aan de leiband lopen. Dat geldt absoluut niet voor de PvdA! En daar ben ik dan weer trots op.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing