Door Ingrid Wolsing op 17 juni 2013

Met jongeren écht in gesprek

Ongeveer een jaar geleden plaatste ik een tweet nadat ik een ‘Driestroom gezinshuis’ in Didam had bezocht. Driestroom is een organisatie die o.a. gezinshuizen beheert (via een franchiseformule) en een gezinshuis is een gezin waarbinnen kinderen (maximaal 9), die tijdelijk of permanent niet bij hun ouders kunnen of mogen wonen, worden opgevangen. Deze kinderen vallen onder de pleegzorg en hebben een OTS (Onder Toezicht Stelling). De meeste kinderen met een OTS worden in instellingen opgevangen en niet binnen de warmte en kleinschaligheid van een gezin. Mijn tweet was dusdanig enthousiast dat ik benaderd werd vanuit een landelijke organisatie ‘Alliantie kind in gezin’ met de vraag of ik ambassadeur wilde worden. Daar ben ik op ingegaan. Deze week was ik door die organisatie uitgenodigd voor een bijeenkomst over jongerenparticipatie in de jeugdzorg. Tijdens die avond werden een aantal inleidingen gegeven over participatie. Erg interessant, maar het leukste was de reactie van de jongeren van JongWijs: jongeren die zelf pleegkind zijn of kind van een pleegouder en de participatie van pleegkinderen willen bevorderen. Die avond heeft mij aan het denken gezet. We zijn bezig met van alles en nog wat om voorbereid te zijn op de Jeugdwet. We zijn zelfs al zo ver dat we het over participatie hebben, maar ik realiseerde mij dat het om volwassenen gaat (ouders) en niet om de kinderen zelf. Maar hoe gaan we de inspraak van kinderen organiseren? Een ding is voor mij duidelijk: niet via een jongerenraad. Ik vind dat te formeel en het trekt meestal alleen de jongeren die bijdehand (lees: met een hoge opleiding) zijn. De bijeenkomst heeft mij geleerd dat je, als je echt wilt weten hoe kinderen en jongeren ergens over denken, je met ze in gesprek moet gaan. Het liefst tijdens een activiteit, op een ongedwongen manier. En dat geldt niet alleen voor jongeren in de pleegzorg maar volgens mij geldt dat voor alle jongeren. In onze gemeente doen we dat al beperkt: de skaters zijn gevraagd om mee te helpen met het ontwerp en het beheer van de skatebanen. Maar het kan nog beter.

Goed voornemen voor na de zomervakantie om deze manier van inspraak te gaan toepassen.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing