Montferland Muzikaal!

Door Ingrid Wolsing op 24 oktober 2017

Dat is de titel van een initiatief van twee mensen (Karin den Otter-der Velden en Marcel Berendsen) die meer aandacht willen voor muziekonderwijs aan kinderen in onze gemeente. Als start hadden ze een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers vanuit de muziekverenigingen, het basisonderwijs en de gemeente. Ook ik mocht bij dit mooie initiatief aanwezig zijn, samen met fractielid André Menting.

In de uitnodiging voor de bijeenkomst stond: “We hebben allemaal de intentie om ervoor te zorgen dat alle kinderen muziek kunnen maken. Toch neemt het aantal kinderen dat actief muziek maakt af. En dat terwijl kinderen die muziek maken slimmer worden en competenties krijgen die ze hun hele leven kunnen gebruiken. Mensen die muziek maken zijn gelukkig en gezond. Waar muziek is, is geen geweld. Muziek verbindt!”

Uit mijn hart gegrepen en, als het aan mij ligt, is dit dan ook de basis voor het nieuwe beleid op het muziekonderwijs waar we mee bezig zijn. De planning is dat dit beleidsplan begin 2018 aan het College en gemeenteraad wordt aangeboden.

Voor mij (en de beleidsambtenaar) was dit initiatief dus een schot in de roos. En waren daarom blij dat we konden meedoen en luisteren naar de wensen en ervaringen van de kenners.

Als het gaat om muziekonderwijs dan vind ik  het van belang dat alle kinderen met muziek in aanraking komen. Onafhankelijk van de interesses of het inkomen van de ouders. Want muziek is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De beste plaats hiervoor is het onderwijs omdat daar alle kinderen samen komen. En dan gaat het, wat mij betreft, om een doorgaande leerlijn op de basisschool. Dus van groep 1 tot en met groep 8.

En dan de verbinding met onze muziekverenigingen. Muziekverenigingen die zo belangrijk zijn en waar ik ook trots op ben. Zij zorgen mede voor de leefbaarheid in onze kernen door de mogelijkheid tot ontmoeten, samen muziek maken en het opluisteren van allerlei festiviteiten of gebeurtenissen. Ik zie dan ook een belangrijke rol voor muziekverenigingen weggelegd als het gaat om de doorlopende leerlijn in het muziekonderwijs. In onze gemeente zijn er al heel wat mooie voorbeelden van samenwerking tussen muziekverenigingen en het onderwijs. Op deze manier zullen kinderen ook sneller lid worden van een muziekvereniging. En dat is hard nodig want de aanwas van jeugdleden is beperkt. Aandachtspunt hierbij is wel dat er, helaas, in onze gemeente kernen zijn waar geen basisschool meer is. Dan wordt het een stuk lastiger om contact te leggen met een basisschool. Maar DES uit Nieuw-Dijk geeft aan dat je dan ook prima, door samenwerking met de Club, op een Didamse school terecht kunt.

Tot slot de inzet van middelen. Die zijn er, volgens mij, voldoende. Er is landelijke subsidie voor de scholen beschikbaar. Wij subsidiëren onze muziekscholen met 350.000 euro per jaar. In overleg met de muziekscholen en de scholen kan dat geld ook ten behoeve van het muziekonderwijs op school ingezet worden. En dan hebben onze muziekverenigingen nog volop middelen: expertise, inzet vrijwilligers, instrumenten en meespeel-mogelijkheden.

Kortom: er zijn voldoende redenen maar ook middelen om die doorlopende leerlijn in het muziekonderwijs samen met de basisscholen, de muziekverenigingen en de muziekscholen vorm te geven. En volgens mij willen alle betrokken partijen dit. Dan is het zaak om ze bijeen te brengen. En dat is dan weer een taak van de gemeente.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing