Motie digitale tijdperk (en ouderen)

5 november 2017

Op 26 oktober heeft de fractie van PvdA Montferland een motie ingediend getiteld “digitale tijdperk (en ouderen)”. Dit om er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in de toenemende digitalisering van onze samenleving.

 

Waarom deze motie?

De reden voor het maken van deze motie was dat er steeds meer informatie en communicatie met  de (gemeentelijke) overheid digitaal plaats vind. Dit heeft zeker voordelen, maar niet voor iedereen. Niet iedereen in onze gemeente is in staat om deel te nemen aan de digitale wereld. Wij vinden dat je als gemeentelijke overheid een taak hebt in het goed deel kunnen laten nemen aan onze samenleving van alle inwoners. Dus ook de mensen die het niet lukt om mee te komen in de snelle toename aan digitalisering van informatievergaring en communicatie.

Omdat wij als PvdA Montferland gemerkt hebben dat het aanbod aan hulp aan mensen om digitaal vaardiger te worden erg versnipperd geboden wordt, wilden wij het college met deze motie vragen om met een plan te komen om de verschillende initiatieven meer op elkaar aan te laten sluiten.

 

Wat was de aanleiding?

Onlangs sprak ik een vrijwilliger van Welcom die als schuldhulpmaatje mensen hielp bij het op orde krijgen van financiën en oplossen van schulden. Het was dit schuldhulpmaatje opgevallen dat veel van de mensen die hij hielp juist door de toenemende digitalisering in de problemen waren geraakt. Denk aan bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst. Maar ook het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente wordt steeds vaker van inwoners verwacht dit te doen via internet.

Juist de mensen die inkomensondersteuning nodig hebben zijn vaak ook mensen die niet vaardig genoeg zijn om gebruik te maken van een computer of internet. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat 20% van de mensen niet in staat is om gebruik te maken van de digitale samenleving. Dit ondanks inspanningen van bijvoorbeeld bibliotheken, banken, stichting Welcom en andere initiatieven om mensen de vaardigheden voor gebruik ICT aan te leren. Mogelijk is een deel van de genoemde 20% nog wel in staat om iets te leren, maar er zal van deze groep ook een groot percentage mensen zijn vaarvan niet redelijkerwijs te verwachten is dat zij in staat zijn om te leren gebruik te maken van ICT. Denk bijvoorbeeld aan mensen die laaggeletterd zijn of een mentale beperking hebben (zoals lage verstandelijke vermogens of dementie). Dit is al lastig gewoon in het dagelijks leven, maar helemaal als je steeds voor een vraag verwezen wordt naar een internetpagina die je niet kunt lezen of begrijpen.

 

En, is de motie aangenomen?

Gek genoeg niet. De motie werd door een aantal grote partijen afgedaan als een sympathiek idee maar herkenden het probleem niet. Sterker, deze partijen waren van mening dat het geen (kern)taak is van de gemeente om inwoners in staat te stellen mee te kunnen doen aan onze (digitale) samenleving. Dat voor sommige partijen in de gemeenteraad andere zaken belangrijker zijn dan zorg dragen voor een prettige samenleving en goede zorg voor inwoners van onze gemeente was bekend. Maar om het helemaal niet als je taak te zien als volksvertegenwoordiger om inwoners te helpen deel te nemen aan de lokale samenleving is wel heel opmerkelijk.

 

Hoe nu verder?

We laten het er niet bij zitten. Dat een aantal raadsleden totaal niet begrijpen wat het betekent en wat voor grote gevolgen het heeft als je niet mee kunt doen aan de toenemende digitalisering van onze samenleving, maakt de noodzaak om op te komen voor deze groep mensen alleen maar groter. Hoe we dit gaan doen is nog iets om nog verder over na te denken. Wordt dus vervolgd.