Door op 1 februari 2014

Motie voor Knooppunt A12/A15: De Liemers

Op donderdag 30 januari 2014 heb ik namens onze fractie een motie over de naamgeving van het Knooppunt A15/A12 ingediend.

Wij hebben deze motie ingediend naar aanleiding van de brief die de gemeente ontvangen heeft van de ondernemers vereniging Lindus over de nieuwe aansluiting A15 met de A12. In de brief verzocht men om dit knooppunt de naam “Knooppunt De Liemers” te laten dragen.

Als PvdA fractie willen wij het verzoek van Lindus graag ondersteunen en het college vragen om de nieuwe naamgeving bij de provincie, Rijkswaterstaat en het kabinet onder de aandacht te brengen.

De motie spreekt voor zich. Het is belangrijk vinden wij  om de streeknaam De Liemers te promoten, om zo eveneens wat meer landelijke bekendheid te creëren. De naam Knooppunt de Liemers zal dan ook naar verwachting herhaaldelijk in de media terugkomen.

Zes gemeenten hebben de brief van Lindus ontvangen. Te weten de gemeenten: Doesburg, Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Dit omdat deze gemeenten straks allen met het nieuwe knooppunt te maken krijgen.

Montferland ligt in de Liemers. Zie voor de (historische) achtergrond het boek ‘De Liemers door Nol Tinneveld’ dat spreekt over het gebiedsdeel de Liemers met de grenzen van de IJssel, oude IJssel, Duitsland t/m de Rijn.

De motie vonden alle partijen een goede zaak. Daardoor werd deze motie unaniem door de raad van Montferland aangenomen.