Door André Menting op 5 oktober 2016

Neem onze inwoners serieus!

Er zijn steeds meer voorbeelden dat bewoners zich niet serieus genomen voelen door gemeente Montferland. Ik vind dat erg zorgelijk. Daarom stelde ik in de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Financiën de volgende vragen die ik samen met raadslid Sandra Braam heb voorbereid:

Stichting Dorpshuis Azewijn en Dorpsraad Azewijn hebben ideeën om de kruising voor het dorpshuis aantrekkelijker en veiliger te maken. In een gesprek met de gemeente werd er enthousiast gereageerd op de plannen en een vervolgafspraak werd gepland. De verbazing bij betrokkenen is groot als het vervolgoverleg kort van te voren wordt afgebeld met de mededeling dat wegens gebrek aan budget er niets kan gebeuren en dat verder overleg geen zin heeft.
In Stokkum zijn bewoners van de Dennenweg sinds 2014 in overleg met de gemeente om oplossingen te vinden voor de overlast en schade door afstromend hemelwater. Vanuit de gemeente zijn onderzoeken uitgevoerd en zowel gemeente als inwoners hebben er veel tijd in gestoken. Ook hier is nader overleg van gemeentezijde plotseling afgekapt wegens gebrek aan budget en dat het niet tot de taken van de gemeente zou horen.
Bij beide cases voelen bewoners zich in de steek gelaten omdat de gemeente zich plotseling terugtrekt als gesprekspartner en terugkomt op eerder gewekte verwachtingen.
Als PvdA Montferland vinden we dit geen correcte werkwijze. Vandaar de volgende vragen:
1. Is dit de manier waarop het college met inwoners wil omgaan?
2. Op welke wijze gaat het college de eerder gewekte verwachtingen waarmaken?
3. Is het college bereid om  a) opnieuw in gesprek te gaan en met de betrokkenen in Azewijn om te bekijken hoe de aanpassingen tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd en b) zijn coördinerende rol op te pakken om de waterproblematiek in Stokkum te verhelpen?
Diezelfde avond stond ook nog het B&W advies over het ‘Gat van Roelofs’ op de agenda. Wederom een voorbeeld dat inwoners zich niet goed gehoord en niet serieus behandeld voelen door onze gemeente. Natuurlijk kan de gemeente het niet iedereen naar de zin maken en zijn de financiële middelen beperkt. Maar een open houding, een luisterend oor en een helpende hand mag je wel verwachten van gemeente Montferland, vinden wij.
Onze fractie, en met name raadslid Sandra Braam en ik, vechten ervoor om deze houding te verbeteren!
André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting