Door Ingrid Wolsing op 1 september 2017

Nieuwe effectieve aanpak van schulden en armoede

Een tijdje geleden ben ik naar een congres geweest met als titel ‘Samen uit, samen thuis’. Een zeer interessant congres met goede sprekers en ontzettend interessante onderwerpen. De onderwerpen hadden allemaal betrekking op het sociale domein (zorg, werk en inkomen, statushouders, armoede….) en er waren volop praktijkvoorbeelden uit diverse gemeenten. Een van de deelsessies die ik heb bijgewoond had als titel: ‘mobility mentoring: nieuwe effectieve aanpak van armoede en schulden’. Ik had al een keer een lezing hierover bijgewoond bij de Stadsbank in Enschede en dat sprak me toen al enorm aan. Mobility Mentoring is een werkwijze die in de VS is ontwikkeld naar aanleiding van een onderzoek naar waarom stress rondom schulden vaak leidt tot irrationeel en emotioneel gedrag (‘waarom arme mensen domme dingen doen’). In dat onderzoek wordt aangetoond dat stress een reactie in de hersenen geeft dat lijkt op vluchtgedrag waarbij een deel van de hersenen tijdelijk even wordt uitgeschakeld. Als je dat weet, weet je ook hoe je mensen met schulden het beste kunt benaderen. In de VS hebben ze naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek een aanpak ontwikkeld die in de praktijk leidt tot een effectievere aanpak van schulden en armoede. Je moet daarbij denken aan goed gedrag belonen, minder straffen en kleine stapjes maken in plaats van grote doelen te stellen. Toen ik dat hoorde was mijn eerste reactie dat dit heel logisch klinkt en dat ik mij kan indenken dat het ook effectief is. In ons land zijn de eerste pilots al gestart en ook de Stadsbank Oost Nederland (waar wij  deelnemer van zijn) gaat hier mee aan de slag. Ik heb onze gemeente meteen aangemeld, omdat de aanpak mij zeer aanspreekt. Hopelijk gaat de pilot snel van start.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing