Door Ingrid Wolsing op 2 juli 2014

Omvormingen sociaal domein flink op stoom

Vlak voor de vakantieperiode is het altijd ontzettend druk. Er moet nog van alles gedaan en geregeld worden voor de zomervakantie. Dat betekent dus regelmatig kiezen tussen afspraken en het nodige afzeggen. Daar komt dit jaar ook nog bij dat we als college de kerntakendiscussie aan het voorbereiden zijn en dat alles met betrekking tot de transities in een stroomversnelling is gekomen. In de afgelopen maanden is er steeds meer duidelijk geworden rondom de transities: de wet- en regelgeving, de budgetten, de mensen die de zorg afnemen, de zorgleveranciers enz. Van heel abstract gaat het nu naar heel concreet en dat is maar goed ook, alleen is het lastig dat hiervoor zo weinig tijd is. Voor 1 november moet de gemeenteraad drie beleidsplannen hebben goedgekeurd en de nodige verordeningen (in een verordening staat aangegeven hoe je o.a. de zorg concreet wilt regelen). De drie beleidsplannen en, volgens mij, zo’n tien verordeningen, worden op dit moment ambtelijk voorbereid. Dat gebeurt zowel in regioverband (met zeven andere gemeenten in de Achterhoek) als lokaal, want niet alles kan regionaal. Al die stukken worden besproken in de stuurgroep en vervolgens worden ze voorgelegd aan de sociale raad. Zij brengen advies uit en als het nodig is dan worden de stukken nog aangepast om vervolgens door het college vast te laten stellen. Als de stukken door het college zijn vastgesteld dan gaan ze naar de gemeenteraad. Uiteraard moet dat allemaal ruim op tijd want mensen moeten de tijd hebben om één en ander voor te bereiden. Dat is op dit moment hard werken en veel passen en meten zodat het overal op tijd komt. En dan heb ik het nog alleen maar over de procedures.

Wat nog veel lastiger is zijn de keuzes die wij moeten maken. Met name de keuzes omtrent de WMO zijn lastig. Het systeem moet volledig anders, maar we hebben ook nog met een oud systeem te maken en mensen die gewend zijn om huishoudelijk hulp te krijgen. We zijn dus bezig om een nieuwe werkwijze te bedenken en tegelijkertijd te bekijken hoe we het oude systeem kunnen omvormen zonder dat de mensen daar te veel last van hebben. En dan heb ik het niet alleen over de mensen die hulp krijgen, maar ook voor de mensen die nu werkzaam zijn als huishoudelijke hulp. Zowel de beleidsambtenaren als ik hebben al veel gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de nieuwe situatie. En er is ook al (voorzichtig) een visie op de toekomst. Aan het eind van deze week heb ik een overleg met alle betrokken ambtenaren om te komen tot een definitief standpunt over de wijze waarop wij als gemeente met de WMO willen omgaan. Die visie en werkwijze wordt dan vervolgens verwoord in het beleidsplan en de verordening en uiteindelijk neemt de gemeenteraad daar een besluit over. Al met al een hele uitdaging want het is belangrijk dat we dit goed gaan regelen: voor de mensen die nu al gebruik maken van de WMO, maar vooral voor de toekomst. Waarbij behoud van werkgelegenheid ook een belangrijk aandachtspunt is, want ook die zorg heb ik ook (als PvdA-er).

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing