Door op 3 juli 2017

Oproep toestaan medicinale Cannabis: helaas geen meerderheid

Voor sommige aandoeningen kan medicinale Cannabis (wiet) goed werken voor bestrijding van de pijn en de spierspanning. Ook in onze naaste omgeving hebben een aantal mensen baat bij het gebruik van deze cannabis. Het middel is bij de apotheek te krijgen, maar is duur en vaak van onvoldoende kwaliteit. De zorgverzekeraars vergoeden het gebruik van deze pijnstiller niet.
Verder is het zelf verbouwen van cannabisplanten illegaal. Daarmee is het middel voor mensen met een smalle beurs onbereikbaar.

De PvdA fractie vindt dit een onwenselijke situatie. We kunnen dit probleem niet op gemeentelijk niveau oplossen. Vandaar dat we met de fracties van D’66 en Lijst Groot Montferland samen een motie hebben ingediend waarin we het college van Burgemeester en Wethouders vragen een brief naar “Den Haag“ te sturen met daarin het dringende verzoek om dit probleem voor vooral patiënten met een smalle beurs, in overleg met de zorgverzekeraars op te lossen.

De overige fracties (CDA, LBM en VVD) wilden deze motie niet steunen. Dus in tegenstelling tot een aantal andere gemeentes, gaat er vanuit Montferland geen brief naar Den Haag. Helaas!