Door Ingrid Wolsing op 10 december 2014

Privacy jeugdzorg zorgt voor gebrek aan communicatie

Het eind van het jaar nadert en de datum van de ingang van de nieuwe Wetten (Jeugdhulp, WMO en Participatiewet) komt steeds dichter bij. De afgelopen weken ging het vooral om het tekenen van allerlei contracten (alleen voor de WMO al ruim 110) en het inrichten van de interne organisatie. Want we willen dat op 1 januari voldoende mensen beschikbaar zijn in de sociale teams en bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zodat vragen van onze inwoners goed beantwoord worden, maar ook dat de rekeningen op tijd gecontroleerd en betaald worden. Veel mensen zitten met allerlei vragen en klagen dat ze niets van de gemeente horen. Met name de mensen die te maken hebben met de Jeugdzorg. Je leest er over in de krant en op TV verschijnen er ook items over. Al een tijdje geleden heeft de gemeente alle zorgverleners een brief gestuurd met het verzoek om de gegevens van de mensen die gebruik maken van hun hulpverlening aan ons door te sturen. De bedoeling was dat wij deze mensen dan een brief kunnen sturen met de melding dat ze bij ons in beeld zijn en waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben. Enkele kleine zorgaanbieders hebben dat gedaan, maar de grootste stuurt ons een brief dat ze op dit moment geen relatie hebben met onze gemeente en dat ze in het kader van de privacy de gegevens nog niet mogen verstrekken. Dat mag pas na 1 januari. Helemaal correct, maar ik vind het van weinig empathie voor de jongeren en hun ouders/verzorgers getuigen om dit zo ‘correct’ af te handelen. Er zijn ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld dat zij een brief namens ons sturen of dat ze aan de mensen in hun bestand vragen of ze de gegevens al wat eerder mogen versturen. Ik vind het jammer dat het zo moet en dat er niet wordt meegedacht. Per slot van rekening gaat het om de jongeren en de ouders. Voor hun is het van belang dat de overdracht zo goed mogelijk verloopt en dat de communicatie goed verloopt. En het vervelende is dat wij daar, op dit moment, niets aan kunnen doen!

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing