Door op 3 maart 2014

PvdA congres is meer dan alleen applaudisseren

Wie dacht dat er op congressen van de PvdA alleen maar applaus klinkt en de PvdA leiders bejubeld worden heeft het echt mis. Zo ook op het congres onlangs in Breda waar ik samen met Herman Jansen namens de afdeling Montferland aanwezig waren.

Belangrijk onderwerp van het congres in Breda was de komende Europese verkiezingen. Het Europese programma en de kandidatenlijst vanuit de PvdA moest vastgesteld worden. Daar is weinig schokkends over te melden. Een onderdeel van de 2e dag, zondag 16 februari, was een discussie over het rapport Melkert: ‘De bakens verzetten’; de economie terug naar de mensen, investeren in werk en innovatie.
In opdracht van een eerder congres is er een commissie gevormd die voor de PvdA een nieuwe visie voor het economische systeem ontwikkelt. In dit systeem moeten de mensen weer centraal staan en niet meer het korte termijn denken van het financieel kapitaal. Ad Melkert en Agnes Jongerius zijn de bekendste namen in de commissie. Het rapport wordt het komende jaar op alle niveaus en in alle regio’s besproken en moet uiteindelijk als basis gaan dienen voor de volgende 2e Kamer verkiezingen. Het is een interessant rapport en we gaan er nog meer van horen.

Maar zoals we al aangaven gebeurt er meer tijdens zo’n congres. Er is niet de hele dag debat in de grote zaal. Er is juist ook veel debat en open gesprekken met (landelijke) politici in kleinere zalen waarbij leden echt heel open en kritisch vragen kunnen stellen aan landelijke bewindslieden of waarin leden hun zorgen kunnen uiten over het gevoerde beleid. En naar die vragen en zorgen wordt ook geluisterd!

Mooi voorbeeld hiervan is het gesprek met staatssecretaris Van Rijn, georganiseerd door netwerkgroep Handicap & Beleid van de PvdA (waarvan ik lid en mede organisator ben). Hierin werden zeer kritische vragen gesteld over de grote veranderingen die komende periode gaan plaatsvinden in zorg en welzijn. Waar velen van ons zorgen over hebben. Over hoe dat moet gebeuren heeft de PvdA een duidelijke visie, die Martin van Rijn met veel enthousiasme bracht:
We gaan uit van de behoefte en vragen van mensen. Dichtbij en betaalbaar nu en in de toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat willen wij ook in de toekomst goede zorg blijven houden in Nederland, we echt op een andere manier zaken moeten organiseren. Niet meer ergens ver weg de hulp kunnen krijgen in de stad, maar juist dicht bij mensen in eigen dorp en wijk. Niet alleen zorg kunnen krijgen als de regels het toelaten, maar als uitgangspunt hebben dat we samen gaan kijken wat nou echt nodig is en hoe we dit zo goed mogelijk voor elkaar kunnen krijgen op een manier waarmee u echt geholpen bent en die bij u past. Dus geen ellenlange en ingewikkelde formulieren met vragen over wat u allemaal niet meer kunt. Nee, iemand komt bij u thuis met u praten over waar u denkt de hulp bij nodig te hebben en ook vraagt aan u wat nou voor u een passende oplossing daarbij is.
Op deze manier kan het ook goedkoper, kunnen we geld besparen. Dat is dus iets anders dan het doembeeld van draconische bezuinigingen die andere partijen ons voor houden.

Martin van Rijn gaf aan dat ook hij zich soms afvraagt of het allemaal wel goed zal gaan. Maar juist daarom ziet hij deze grote omvorming van de zorg niet als een projectje wat hij nu even doet en er weer vandoor gaat als het is ingevoerd. Nee! hij gaf juist uitdrukkelijk aan ook na invoering van transitie AWBZ naar de WMO zich in te blijven zetten voor het sociale gedachtegoed wat achter deze grote transities zit. Hij was daarmee voor ons een inspirerend voorbeeld.

Zoals gezegd: een congres is meer dan alleen applaudisseren!