Door op 23 december 2014

PvdA Montferland blijft vinger aan de pols houden bij Solarpark Azewijn!

In mijn vorige weblog heb ik geschreven over de vragen die ik heb gesteld over het solarpark in Azewijn.   Het solarpark is de eerste duurzame energiecentrale van Nederland in Azewijn.  Op het solarpark, gelegen aan de Reefweg in Azewijn, wordt op grote schaal zonne-energie gewonnen.  In totaal 36.000 zonnepanelen op een oude stortplaats met een totaal oppervlak van 80.000 m2.  Op het solarpark kan stroom worden gewonnen voor 900 woningen. De provincie Gelderland heeft de realisatie van het solarpark mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 1,8 miljoen euro.  De levensduur van een dergelijk solarpark is ongeveer 30 jaar. Er is sprake van dat alle zonnepanelen worden vervangen. In het voorjaar  is er brand geweest op het solarpark. Omdat PvdA Montferland vind dat de Azewijnse vuilnisbelten geen bedreiging mogen vormen voor mens en milieu, hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de brand en de verzakkingen  op Belt IV.

Antwoord

Inmiddels hebben we antwoord gekregen op de vragen die we hebben gesteld. En met die antwoorden ben ik niet tevreden. Na ontvangst van de antwoorden heb ik om nadere inlichtingen gevraagd. Waarom?  

 

Vier voormalige storplaatsen in Azewijn

Er liggen vier voormalige stortplaatsen in Azewijn. Op Belt IV is het solarpark geplaatst. Het college heeft laten weten dat het bij de provincie bekend is dat er verzakkingen zijn. Daarom is de locatie dit jaar enkele malen bezocht door een toezichthouder. Tijdens het eerste bezoek, ik was er zelf bij, is belt I bezocht. Deze belt ligt aan de andere kant van de Reefweg en grenst direct aan voormalig zandwinplas de Reef.

 

Provincie Gelderland en omgevingsdienst Arnhem

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de controle op de belten. Wordt er melding gemaakt van verzakkingen, zoals dit jaar op belt I, dan schakelen zij de omgevingsdienst in om controles uit te voeren. De omgevingsdienst regio Arnhem voert in opdracht van de provincie Gelderland het  toezicht op de belten uit. De omgevingsdienst heeft dit jaar meerdere malen belt I bezocht vanwege verzakkingen. Deze omgevingsdienst heeft belt IV niet bezocht.

 

Vervolgvragen!

Dit gegeven heeft tot de volgende vervolgvragen  geleid:

  1. Kan ik de rapportage van de bezoeken die dit jaar aan belt IV zijn gebracht ontvangen?
  2. Zijn belt I en IV in de beantwoording per ongeluk verwisseld?
  3. Mocht inderdaad blijken dat Belt IV niet is bezocht, kan het college er dan voor zorgen dat Belt IV alsnog wordt gecontroleerd door de omgevingsdienst?

Deze vragen zijn mondeling gesteld in de raadsvergadering van 18 december. De portefeuillehouder heeft beloofd om de zaak uit te zoeken  en komt er nog op terug. 

 

Wordt vervolgd

Het is duidelijk dat verschillende omwonenden nog veel zorgen hebben over de verzakkingen op het solarpark. Deze zorgen neemt PvdA Montferland ter harte. Ik wil duidelijkheid over het effect van de verzakkingen op de stortplaats en de ondergrond. Deze duidelijkheid is er nu wat mij betreft nog niet.  Wordt vervolgd!